Ett vanligt problem som inträffar i skuldsatta familjer är att barnen tar på sig en del av skulden och snabbt märker på föräldrarna när det kniper ekonomiskt. Någonting som kurator Catarina Nylund från BRIS menar måste förebyggas.

– De flesta barn som ringer tills oss och pratar om ekonomiska problem känner oftast en otrygghet och stress inför familjesituationen. Det är ju mänskligt att jämföra sig med andra och barn märker snabbt hur ekonomin står till i jämförelse med sina klasskompisar, säger hon.

En faktor som hon menar kan förebygga barns oro inför ekonomi är att tidigt prata om pengar hemma och att vara tydlig med att det inte är barnets fel. Även som icke skuldsatta föräldrar är det viktigt att vara varsam och berätta om att alla inte har råd med saker.

– Vi kan inte ge några ekonomiska bidrag, men vi kan stötta. En vanlig sak som vi hjälper barn med är att hjälpa dem att kunna förklara deras situation till deras kompisar, avslutar Catarina Nylund.