På tisdagen skickade Arbetsförmedlingen ut ett pressmeddelande där man jämförde arbetslösheten på Gotland i januari i år med samma månad förra året, och det är idel positiva siffror som redovisas. Totalt fanns det den sista januari i år 1 751 inskrivet arbetslösa på Gotland, vilket motsvarar 6,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det kan jämföras med 6,7 procent, vilket var den totala arbetslösheten för ett år sedan.

Även bland ungdomarna (18-24 år) har arbetslösheten minskat det senaste året, från 11,4 procent till 10,2.

LÄS MER: Fler och fler i arbete på Gotland

Artikelbild

Enligt Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen på Gotland, så tyder det mesta på att hela 2019 fortsätter i samma positiva trend.

– 2018 var ett superår för arbetsmarknaden, och 2019 har börjat ännu starkare. Här på Gotland är arbetslösheten fortsatt en av de lägsta i hela landet, och då har sommarjobben knappt börjat komma in än. Det troliga är att arbetslösheten sjunker ner mot 5 procent, eller till och med ännu lägre, fram emot sommaren, säger han.

Jim Enström säger att chansen att få ett jobb för tillfället är väldigt stor, så länge man har en komplett gymnasieutbildning.

– Om det inte finns några andra hinder så är jobbchanserna mycket stora i nuläget.

Artikelbild

LÄS MER: Bristen: 500 personer till jobb på Gotland

Om marknaden är god för de arbetssökande, är det raka motsatsen för arbetsgivarna, som i dagsläget har svårt att hitta rätt kompetens.

– Många kompetenser är helt enkelt slut. De få arbetslösa som finns har inte den utbildnings som söks, vilket innebär att arbetsgivarna får ännu svårare att hitta det de söker. För de privata arbetsgivarna innebär det att produktionen blir dyrare, och för de offentliga kan det innebära att man till exempel tvingas ha större skolklasser eller får längre operationsköer.