Skadorna efter stormen Alfrida är störst i utsatta lägen i stormens riktning, längs hyggeskanter och i nygallrade skogar. Värst utsatt är Fårö, det kunde Skogsstyrelsen se efter att ha inventerat med drönare. På södra Gotland finns däremot knappt några skador alls, det visar Skogsstyrelsens stormskadebesiktning.

Totalt bedöms skadorna vara begränsade men lokalt kan skadorna vara stora och enskilda skogsägare kan ha drabbats hårt.

– Som skogsägare bör man börja med att titta över sin skog och skapa sig en uppfattning om man har några skador och hur stora de i så fall är. Har man större skador är det bra att ta kontakt med sitt försäkringsbolag och ombud, säger Karin Wågström, skadesamordnare på Stockholm och Gotlands distrikt.

För att minska risken för angrepp av skadeinsekter i vår uppmanas nu drabbade skogsägare att agera.

Om mer än fem kubikmeter per hektar har blåst ned så bör det, enligt Skogsstyrelsen, tas om hand och fraktas ut. Om träden får ligga kvar finns det risk för insektsskador. Den största risken är märgborren som förökar sig i färskt barrvirke. Om det är mer än 0,5 hektar skog som behöver tas om hand ska även en anmälan om avverkning göras till Skogsstyrelsen.

– Det är först till sommaren som märgborrarna kläcks, så det finns gott om tid att planera och samordna den upparbetningen som behöver göras av stormfällda träd, säger Karin Wågström.

Samtidigt varnar Skogsstyrelsen för att arbetet med stormfälld skog är farligt och drabbade skogsägare uppmanas att tänka på säkerheten i stormfälld skog särskilt vid arbete med motorsåg.