Svenskt Näringsliv har under 20 år genomfört en enkätundersökning för att undersöka hur det ser ut med företagsklimatet runt om i landet. I år visar det sammanvägda betyget för Gotland på en försiktig förbättring av klimatet.

Gotland ligger högt när det gäller bland annat tillgång till tele och it-nät. Men betyget är inte lika högt när det gäller frågor kring upphandlingar.

– Gotland har inte grannkommuner på samma vis som andra län därför mäter vi kanske mer än andra med oss själva och det kan vara bra, säger Kirsten Åkerman, regionchef vid Svenskt Näringsliv på Gotland.

Hon menar att det finns ett stort arbete att göra när det gäller till exempel upphandlingar.

Vi har i år rört oss ett litet steg i rätt riktning och nu gäller det att fortsätta framåt på flera områden. Upphandling, tolkning av lagar och regler måste till exempel bli bättre, säger Kirsten Åkerman.

Det sammanvägda resultatet av företagsklimatet visar på en försiktig förbättring på Gotland.

– I år ställer vi för första gången en fråga om man ser en positiv utveckling i företagsklimatet över tid och kanske har allt arbete kring detta fått resultat för där syns ett positivt resultat. Region Gotlands interna arbete med detta blir avgörande framåt.

54 procent av företagen som fått enkäten har svarat på frågorna. Snittet är på 49 procent.

– Det är positivt att så många väljer att besvara enkäten och att man tar sig tid att skriva i den öppna svarsdelen, det ger en extra inblick i vad som händer mellan företagare och myndighet, säger hon.

Här kan du läsa mer om enkäten kring företagsklimatet på Gotland.