I GA den 14 oktober 1978 kunde man läsa att 43 elever valt att gå grundutbildningen på Lövsta lantbruksskola. Dåvarande rektor Gunnar Norrby konstaterade att ”ungdomarnas intresse för att utbilda sig till lantbrukare verkar ha ökat”. Tidigare år hade man inte tagit emot mer än 30 elever till utbildningen, men elevantalet kunde ha varit ännu större för 40 år sedan. Gunnar Norrby berättar nämligen i artikeln att skolan fått information från SÖ (Skolöverstyrelsen, reds. anm.) om att Gotland kunde få ytterligare en intagningsklass för varje 20-tal elever. Lövsta agerade därmed snabbt och fick en extraklass, men hade dock inte lokaler för en hel klass på 30 elever, utan det blev ungefär hälften. Totalt sökte 55 personer till kursen.

Följande personer började på Lövsta Lantbruksskola 1978: Annelie Ahlqvist, Hemse, Ove Andersson, Ljugarn, Ulf Arvidsson, Dalhem, Gunnar Boberg, Klintehamn, Mats Engström, Visby, Kjell Flodman, Lärbro, Tryggve Gannholm, Stånga, Anders Gahnström, Tingstäde, Peter Gardell, Havdhem, Göran Hallgren, Romakloster, Lorentz Hoas, Klintehamn, Eva Hoffman, Klintehamn, Elisabeth Jakobsson, Hemse, Catharina Jacobsson, Havdhem, Per Johansson, Havdhem, Leif Claesson, Visby, Leif-Erik Klint, Ljugarn, Lars Klintström, Katthammarsvik, Ingemar Larsson, Stånga, Staffan Larsson, Hemse, Owe Lundberg, Dalhem, Jan-Erik Nilsson, Stånga, Jan Olaison, Ljugarn, Jan Olofsson, Tingstäde, Roland Sahlsten, Visby, Erland Stenström, Visby, Lars Svensson, Burgsvik, Thore Söderlund, Havdhem, Olof Wäsström, Visby och Lars Österlund, Klintehamn.

I klass B började Pia Annebäck, Visby, Anja Fredriksson, Hemse, Gunnbritt Gardell, Havdhem, Tord-Björn Hansson, Romakloster, Lisbeth Hoffman, Klintehamn, Ingvar Jakobsson, Burgsvik, Per Johansson, Ljugarn, Bo Larsson, Visby, Michael Pettersson, Romakloster, Birgitta Stumle, Hemse och Leif Söderström, Dalhem.