Ekonomi Amerikanska Blackrock, världens största kapitalförvaltare, redovisar ett oväntat starkt resultat för årets andra kvartal. Ökad efterfrågan på indexfonder bland kunder trycker upp marginalerna. Samtidigt får Blackrock draghjälp från lägre skatter.

Nettovinsten lyfte till 1,07 miljarder dollar i andra kvartalet, en ökning med drygt 25 procent jämfört med motsvarande kvartal året före.

Omsättningen lyfte med drygt 10 procent till 2,9 miljarder dollar, medan kostnaderna steg 8,3 procent till 2,2 miljarder dollar.

Rörelseresultatet lyfte 16 procent till 1,4 miljarder dollar.

Vid utgången av andra kvartalet hade Blackrock 6 290 miljarder dollar i förvaltat kapital, vilket kan jämföras med 6 320 miljarder vid utgången av årets första kvartal.