Arbetsförmedlingens senaste prognos visar på en fortsatt stark arbetsmarknad på Gotland.

– Det går väldigt bra, 2019 går fantastiskt bra. Konjunkturen blir inte bättre, säger analytikern Jim Enström.

Att förhållandevis få gotlänningar är arbetslösa ger dock ett omvänt problem: Det råder skriande brist på anställningsbar personal.

I hela Sverige saknas omkring 100 000 personer till jobb under 2019. Jim Enström uppskattar antalet på Gotland till knappt 500 och det hindrar utvecklingen.

– För privata företag handlar det om att man inte kan växa så som man skulle vilja. För den offentliga sektorn innebär det att vi inte kan producera mer välfärd, säger han.

Det, menar Jim Enström, kostar möjliga skatteintäkter och påverkar privata företagens lönsamhet.

När den gotländska arbetsmarknaden är på topp är det, enligt Jim Enström, både en chans att få jobb men också att passa på att byta yrke eller bransch.

– Är det någon gång man ska ta sig in eller byta jobb är det nu, säger han.

Många yrken kräver specialkunskaper och utbildning, men bristen på anställningsbar personal gör att arbetsgivare i flera fall erbjuder utbildning i företaget. Grunden är oftast att man har gymnasiebehörighet.

– Möjligheterna är större. I och med att det inte funnits folk har man öppnat för andra kompetensbakgrunder, säger Jim Enström.

Bristen på anställningsbara inom många yrkesgrupper riskerar att på sikt påverka hela Gotland.

– Ekonomin blir sämre för de privata företagen som inte kan växa så mycket som de vill – och kön till vårdcentralen blir längre, säger han.