Projektet finansieras främst av EU:s regionala utvecklingsfond och ska bidra till att nå det nationella målet med en minskning av utsläppen på 70 procent till år 2030. Projektet utförs under en period på tre med start från och med den första augusti.

– Det är otroligt kul att vi har fått stöd för att genomföra det här projektet. Vägtransporter och arbetsmaskiner står för en betydande del av växthusgasutsläppen, säger Anna Sorby, projektledare på länsstyrelsen ett pressmeddelande.

En av de första delarna för projektet är en transportdag i september där alla inom Gotlands transportsektor bjuds in för att få hjälp med att komma igång med bland annat energiomställningar.

– Det kommer att hållas flera intressanta föredrag med tema effektivisering och omställning till förnybart. Den dagen blir lite som en ”kick-off” för det projektet, så jag hoppas verkligen att öns alla transportaktörer hittar dit, avslutar Anna Sorby.