Spegelsalen i Clarion Hotel var i det närmaste full när Hushållningssällskapet höll årsmöte och prisutdelning. Fler priser än vanligt delades ut till företagare och eldsjälar inom gröna näringar.

– Det är ett pris som är helt nytt. Det är en medarbetare, Göran Qviberg, som har gått i pension och då har han skänkt 100 000 kronor till en fond så att vi kan utse Årets växtodlare från och med i år, säger Mats Pettersson, vd för Hushållningssällskapet.

Sammanlagt är det tre fler priser än det brukar vara.

Artikelbild

| Anna Widgren får tillsammans med Mats Widgren får belöningen till "Föredömlig lantbrukare".

– Ett föredöme inom lantbruk är en belöning som vi delar ut på uppdrag av Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Det finns också priser som delas ut bara vart annat eller vart fjärde år, som exempelvis Hugo Petterssons pris för god djuromsorg inom hästnäring som delas ut just i år.

Drygt hälften av belöningarna går i år till kvinnor.

– Många kvinnor är mer aktiva i produktionen och fler driver egna lantbruksföretag, så det är fler kvinnor som får pris nu än för några år sedan, förklarar Mats Pettersson.

Artikelbild

| Mats och Anna Widgren tar emot blommor och diplom av landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Peter Olsson.

Ett av de finaste priserna, Insatser för utveckling på Gotland, gick till Kerstin Kalström på Fårö. Hon kunde dock inte vara på plats under prisutdelningen, men var ändå närvarande i form av en film.

Årets yngsta pristagare var också en kvinna, Tilde Hallviden från Silte, som prisades med Thomas Båtelssons vandringspris för god hästuppvisning.

Artikelbild

| Peter Wahlgren är "Årets frö- och oljeväxtodlare på Gotland".

Priserna delades ut av landshövding Cecilia Schelin Seidegård, ordförande, och Peter Olsson, ordförande i förvaltningsutskottet.