Snabbt och utan debatt klubbades detaljplanen för före detta Snäck camping igenom av regionfullmäktige på måndagen.

– Jag gillar den här planen, den är framåtskridande. Jag hoppas det är sista gången jag ser den här planen i fullmäktige. Jag önskar planen lycka till och tillstyrkt, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp) under måndagens möte.

Även Lars Thomsson (C) ville önska Snäckgärdsplanen lycka till.

– Jag hoppas vi kommer i mål med det här sorgebarnet. Hade jag styrt och ställt så hade planen sett annorlunda ut, men just nu är det viktigaste att vi får till en ny plan, säger han.

Den nya detaljplanen innebär att området kan styckas av i åtta fastigheter som kan upplåtas till olika exploatörer. Syftet är att utveckla turismverksamheten i området i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält, husvagnar och husbilar.

– Förändringar från förra vändan är bland annat att vi förändrat formalia så att den förhoppningsvis håller vid ett eventuellt överklagande, säger Karl-Allan Nordblom.