Byggnadsnämnden beslutade i april 2017 att fastighetsägaren Peter Nilsson får riva bulhuset och Gottgluggens kiosk på Södertorg för att kunan utveckla kvarteret Atterdag 6. Beslutet överklagades dock till länsstyrelsen som i oktober beslutade att häva rivningsbeslutet.

Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen och på onsdagen kom domen. Domstolen upphäver länsstyrelsens beslut och avvisar överklagandena och rivningslovet står därmed fast.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.