Visby Centrum och Region Gotland har under lång tid varit oense kring om huruvida trafiken i centrala Visby behöver styras med hjälp av parkeringsavgifter. Visby Centrum hävdar att det bör vara p-skiva och gratis även de första två timmarna året runt. Men regionen har i sin tur varit tydlig att sommartrafiken behöver styras med hjälp av parkeringsavgifter.

Nu ska frågan redas ut en gång för alla. Region Gotland kommer tillsammans med centrumföreningen att genomföra en beläggningsstudie kring parkeringarna i Visby.

– Vi har fått kritik från Visby Centrum om att de uppgifter som vi har inte stämmer. Nu gör vi en beläggningsstudie för att se hur det ser ut i år, säger Tommy Gardell (S), ordförande i tekniska nämnden.

Region Gotland kommer att ta in en utomstående konsult som får i uppgift att göra studien.

– Vi ska samarbeta med Visby Centrum så att det inte behöver bli någon diskussion kring det här. De har ju tidigare ifrågasatt det vi gjort och att det inte alls är fullt på parkeringarna under sommaren, säger Tommy Gardell.

Under hösten kommer troligen ett beslut kring parkeringsstrategin att fattas.

– Det är bättre att vi tar fram den här statistiken innan framtida beslut kommer, säger Tommy Gardell.

Helagotland.se rapporterade tidigare i veckan om att det kommer vara samma regler som förra sommaren för parkeringarna i centrala Visby. Magnus Olsson, verksamhetsledare på Visby Centrum, är glad över att beläggningsstudien nu kommer att genomföras.

– Det är någonting som vi eftersökt under flera år, det gjordes senast 2012. Det är vad vi hela tiden önskat och det är bra att den nu genomförs, säger han.