Beslutet i byggnadsnämnden i december har rört upp känslor och bolagen Visby Industrihotell AB och Växthuset Linds AB driver nu på frågan om att politikerna ska säga ja till ytterligare detaljhandel kring det nya handelsområdet på Stenhuggaren.

Men nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) säger att det kan skada handeln i övriga Visby om politikerna skulle säga ja till ytterligare handel.

– Vi tror att det kan skada annan handel om man utökar här. Det finns tre utpekade områden för handel och där ingår inte Sotaren. Sedan finns det ett stort behov av verksamhets- och industrimark i Visby. Om Visborg skulle börja bebyggas med bostäder finns det ytterligare stort behov av verksamhetsmark, säger Karl-Allan Nordblom.

Artikelbild

| Externa handelsplatser riskerar att slås ut handeln i stadskärnan menar politikerna.

Han menar att de gjort enligt det planuppdrag som kommit från regionstyrelsen som innefattar: "Inom området som ska planläggas förutses att ytor för småindustri, verksamheter och en mindre andel handel kan tillskapas."

"Exakt så ser BN:s (Byggnadsnämndens) samrådsförslag ut", skriver han i ett mejl till Helagotland.se.

Lars Thomsson (C), ledamot i byggnadsnämnden och även ledamot i Visby Centrums styrelse, säger att han enbart agerat som politiker när han var med och tog beslutet att inte säga ja till ytterligare detaljhandel kring Stenhuggaren.

LÄS MER: Stor oenighet om nytt handelsområde i Visby

Artikelbild

| Karl-Allan Nordblom (MP) menar att en utbyggnad av Stenhuggaren kan skada övrig handel.

Visby industrihotell var i sitt yttrande kritisk till att han återfinns på båda posterna, och att Visby Centrum AB borde fått vara med och diskutera kring en eventuell konkurrenssituation med Stenhuggaren.

– Jag agerar som politiker och agerar kring mitt engagemang för samhällsbyggnadsfrågor. Jag ser till Visbys och Gotlands bästa, att jag sitter i Visby Centrums styrelse har ingenting med det här att göra och nu agerar jag som engagerad samhällsbyggnadspolitiker, säger Lars Thomsson.

Artikelbild

| Lars Thomsson menar att mer handel på Stenhuggaren riskerar att slå ut handeln även på övriga Gotland.

Han menar att frågan om ytterligare handel i Visby är komplicerad och behöver diskuteras ytterligare.

– Vi är politiskt överens om att det ska vara balans mellan extern handel och handeln som finns i stadskärnan. En död stadskärna är verkligen inte bra för en stads utveckling. Sedan kan man alltid diskutera om det ska vara politiker eller marknadskrafter som ska styra det här. Men det är många orter på fastlandet som inte har styrt det och då dör stadskärnan. Det är ingenting vi vill se här, säger Lars Thomsson.

Hur ser du på resonemanget att det inte är någon konkurrens mellan stadskärnan och Stenhuggaren. Då flera menar att det är olika typer av handel?

– Jag tycker att man ska vara ödmjuk i den här diskussionen. Resonemanget är inte givet och man kan verkligen se det på olika sätt. Jag har stor respekt för alla som säger att det här är feltänkt. Men om man inte gör någonting, då går det ofta åt fel håll. Då tror jag att det är rätt att styra det här i detaljplaner och det är det enda verktyg som vi politiker har. För min del skulle det sämsta vara att få en döende stadskärna när vi byggt en stor kryssningskaj. Tajmingen är dålig om handeln i innerstan och Östercentrum skulle slås ut, säger Lars Thomsson.

Han menar att det inte bara är en fråga för utvecklingen i stadskärnan. Lars Thomsson menar att det externa handelsplatser även är något som riskerar att slå handeln på övriga Gotland.

– Det måste finnas en balans för att det inte ska påverka handeln på övriga Gotland. Det är både stadskärnan och handeln på andra delar av Gotland som drabbas, säger Lars Thomsson.

För en tid sedan hade Carl-Johan Stålhammar, vd Coop Gotland och ordförande i Stenhuggarens handelsförening, samt Magnus Larsson, ägare av Mcdonalds på Gotland, ett möte med Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, och med Peter Lindvall, regiondirektör, i frågan.

– Jag känner mig inte redo att kommentera den här frågan innan jag stämt av med mitt parti. Men vi hade ett jättebra möte med representanter från Sotaren och Stenhuggarens handelsförening. Men det är jätteviktigt att det här blir bra. En detaljplan är till för att skapa utveckling i ett område, säger Meit Fohlin.

Framöver kommer artiklar om vad Visby Centrum och Stenhuggarens handelsförening anser om en utvidgning och även en artikel om experternas syn på utvecklingen av handeln att publiceras.