Beslutet att välja in kvinnor till det anrika Köpmansgillet kom redan i fjol men det var först på måndagens årsmöte som tio personer av kvinnligt kön officiellt blev medlemmar i gillet. En förening som bestått av enbart män i snart två sekel.

LÄS MER: "Hanna Wimans förväntningar på köpmansgillet"

För närvarande har gillet cirka 200 medlemmar, där nya väljs in varje år efterhand. Köpmansgillet har en mycket lång historia och bildades redan 1694. På den tiden, alltså för 324 år sedan, fanns bland andra Catharina Burmeister med som en av stiftarna och kvinnorna har funnits med i historien – men inte på ett antal decennier. Den senaste kvinnliga medlemmen hette Margareta Saewes som var med i gillet fram till 1824.

– Det här betyder nog mer än vi tror, det är stort och viktigt, säger Anna Lind Holsner som är en av de tio kvinnliga företagare som från och med 3 december 2018 ingår i Wisby köpmansgille.

– För mig personligen och i mitt arbete kanske det inte är lika viktigt. Det kommer säkert att stärka mig på olika sätt och inte minst så kommer det vara kul, men jag är ju en handelskvinna oavsett om jag är med i gillet eller ej, fortsätter hon.

LÄS MER: "Här är kvinnorna som tar plats i det anrika sällskapet"

Leendena var breda och gemenskap och många skratt präglade stunden då gillets medlemmar möttes för den stora högtidsdagen. Först på schemat stod bowling på Uncle Joe's i Visby, för vidare festligheter och mer traditionsbundna aktiviteter.

Formellt sett var Anna Lind Holsner och de andra kvinnliga deltagarna ännu inte invalda, det sker genom en ceremoni på själva årsmötet, men de bowlade redan banan av killarna.

– Det går ganska bra, tror jag, skrattade Pernilla Larsson, som till vardags driver Perssons Buss.