Under premiäråret 2018 angör 90 fartyg kryssningskajen och de har cirka 90 000 passagerare med sig. Den siffran är redan slagen med 30 000 passagerare nästa säsong.

– Vi har redan 85 fartyg inbokade nästa år med totalt 120 000 passagerare vilket visar att fartygen blir större och större, berättade terminalchefen Henrik Ahlqvist när Visby Centrum och Gotland Cruise Network bjudit in medlemmar till kajvisning och diskussion kring några aktuella frågeställningar.

– Så här långt har det gått väldigt bra, summerade han och framhöll att Österjöområdet nu faktiskt intar tredjeplatsen i världen vad gäller kryssningstrafik, slaget enbart av Karibien och Medelhavet.

Artikelbild

| Kryssningstrio. Magnus Olsson, Visby Centrum, Hanrik Ahlqvist, terminalchef, och Monica Frisk, Gotland Cruise Network. .

De populäraste hamnarna i Östersjön är dock fem storstäder där enbart S:t Petersburg har cirka 20 000 kryssningspassagerare per dygn.

Kryssningspassagerarnas väg från kajen till centrala Visby vållade diskussion. Henrik Ahlqvist hade noterat tendensen att äldre brittiska resenärer valde bort gångbron och gick längs Färjeleden. Men bron kommer att bli kvar.

– Det blir inte någon tunnel, fastslog Mats Jansson, Region Gotland.

Anledningen är att det ligger för mycket i backen där. Det handlar om stadens ledningsnät samt gamla industrirester som förmodligen skulle kräva omfattande sanering.

Magnus Olsson, verksamhetsledare för Visby Centrum, kunde berätta om två saker som dock blir av.

– Till midsommar blir det uteservering på övre delen av Södertorg, vid fontänen.

Något som innebär att delar av parkeringen tas bort. Det blir också gångfartsområde vilket innebär lägre hastighet och säkrare för gångtrafikanter. Just Söderport, och framför allt passagen vid Skansporten, pekades av flera närvarande ut som trafikfaror för kryssningspassagerare som kommer gående från Palissaderna.

Antalet offentliga toaletter kommer också att öka rejält genom ett avtal med flera befintlliga ställen som får viss ersättning för denna service.

– Idag finns det 28 toaletter på 8 platser. Nu har vi fått in 9 ställen med 32 toaletter så vi dubblar antalet, konstaterade Magnus Olsson.

Öppettiderna framhölls åter som en viktig del för att få merförsäljning till kryssningsturisterna.

– Om ni kan ha öppet en timme tidigare är det otroligt mycket värt. Ni kan möta besökarna med "dagens deal" så de kommer in i butiken, menade Monica Frisk.

Hur man får kryssningspassagerarna att återkomma diskuterades också. Monica Frisk redovisade att den siffra som för tillfället gäller för så kallad repeat tourism är att 17 procent av passagerarena återkommer.