Den nationella Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av Socialdepartementet.

I dagarna har statistik för första halvåret 2019 presenterats, den visar på ett ökat antal genomförda självtest på Stödlinjens hemsida.

– Resultaten från självtesten visar att långt fler av de som gjort testet har viss eller moderat risk för att utveckla spelproblem jämfört med tidigare år, säger Helena Lindqvist, enhetschef på Stödlinjen.

 

Första halvåret 2019 screenade sig 6852 personer på Stödlinjens webbplats. Detta är att jämföra med 5534 personer under hela 2018 och 3007 under hela 2017.

Däremot minskade direkt hjälpsökande via telefonsamtal, chatt eller e-brev. Minskningen antas bland annat bero på det webbaserade självavstängningsregistret Spelpaus, vilket är en del av den nya spellagen som infördes 1 januari 2019. Under första halvåret registrerade sig fler är 35 000 personer där.

Tydligt är, i Stödlinjens statistik, att det är övervägande män i åldern 25-34 som uppger problem med sitt spelande. Den mest problematiska spelformen är kasinospel online.

 

I våras publicerade GT/Helagotland.se en artikelserie om hasardspelets baksidor.

– Beroendet generellt sett av samma art som vad gäller just alkohol, sade Ann-Charlotte Holstensson vid alkohol och drogrådgivningen på Gotland då.