I fjol gavs 308 dispenser för utlänningars köp av sommarstugor, vilket kan jämföras med 54 stycken år 2007. Möjligheten att få dispens vid sommarhusköp gäller personer som har en särskild anknytning till Danmark.

Dansk Folkeparti anser att sommarhusregeln håller på att undermineras på grund av alla dispenser, och vill införa ett maxtak på 20 stycken per år. Men förslaget avvisas av regeringspartiet Venstre.

Vi tycker att den nuvarande modellen är förnuftig och därför är vi emot ett maxtak. Det verkar inte lämpligt att sätta en siffra på hur många som får köpa sommarhus, säger Jan E. Jørgensen (V), EU-ordförande, till tidningen JydskeVestkysten.

Det Konservative Folkeparti, som ingår i regeringen, har enligt tidningen inte tagit ställning till förslaget. Bland de 308 dispenserna har flest gått till norrmän (156 stycken), tyskar (88 stycken), utlandsdanskar (21) samt 19 till svenskar.