Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, bygger på intervjuer med företag som 1-49 anställda. Konjunkturmätningen har tidigare varit väldigt positiv, men nu har den mattats något. Gotland har tappat mer än rikssnittet och på konjunkturskalan ligger Gotland på index 63 i årets mätning, jämfört med 69 i hela riket. Det är ett tapp från 77 förra året då rikssnittet låg på 74.

– Det är en nedåtgående trend i hela riket, men Gotland har gått ned mer. Vi kan se att förväntningarna förändrats sedan förra året, från väldigt positivt till mer skeptiskt, säger Sofia Munkhammar, vice ordförande för Företagarna Gotland.

Sysselsättningstillväxten har varit positiv på Gotland de senaste två åren och orderingången är fortsatt positiv även om den mattats av något. Omsättningstillväxten har mattats av och det närmaste året väntas den minska hos de gotländska företagen.

De gotländska företagen ser också mindre positivt på möjligheten att växa, 61 procent ser goda chanser till expansionsmöjligheter jämfört med riksgenomsnittet 70 procent.

Tillväxten i lönsamhet har tyvärr minskat kraftigt på Gotland sedan i fjol, men företagen ser samtidigt en god prognos för att lönsamheten ska växa det kommande året.

Det är fortsatt svårigheten att rekrytera lämplig arbetskraft som är det stora tillväxthindret för Gotlands småföretagare. Var fjärde företag som varit med i undersökningen uppger att detta är det främsta hindret.

Det är framförallt yrkesutbildningar som är den stora bromsklossen. Inom hantverksyrken som bygg och V/A är behovet mycket stort.

– Det är beklagligt att det ser ut så här. Det är svårt att ha utbildningar för alla slags jobb. Det är bättre om det finns stöd för arbetsgivare att själva ordna utbildningar. Vi måste ha en bättre behovsanalys och den ska göras varje år, säger Robin Malmqvist, VD för Ivisby tryckeri.

Den andra stora bromsklossen är svårigheten att locka arbetskraft från fastlandet.

– Företagens uppgift är att vara en attraktiv arbetsplats, medan det är regionens uppgift att se till att det finns boende, barnomsorg och så vidare. Det behövs tydligare spelregler och samverkan mellan företag och regionen, säger Robin Malmqvist. (Helagotland.se)