Sommaren 2017 inleddes arbetet med en förstudie som skulle utreda "hur Gotland kan få ett helt förnybart energisystem". Regeringens mål var att Gotland skulle bli ett pilotprojekt för hur man helt kan ställa om till hundra procent förnybar elproduktion.

Under måndagen presenterade Energimyndigheten ett dokument som beskrivs med "Energipilot Gotland – Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem".

I dokumentet framgår det att Energimyndigheten nu föreslår att man ska tilldela ett särskilt "Gotlandsanslag" på 50 miljoner kronor per år för att öka takten i energiomställningen.

"Anslaget ska främst användas för att finansiera projekt som bidrar till omställning av transportsektorn, små- och medelstora företag, bostäder och

byggnader och för att minska energianvändning hos hushåll", skriver Energimyndigheten i förstudien.

Mattias Eriksson, projektledare från Energimyndigheten, hoppas nu att regeringen kommer att bidra med pengarna som behövs.

–  Det blir ett äskande till regeringen i och med att färdplanen nu presenteras. Vi har haft en dialog med departementet om det här också.

Tror du att Gotland kommer få de 50 miljonerna?

– Jag vill inte föregå regeringen. Men jag hoppas att regeringen ser behovet av det och att regeringen ser att det är i linje med ambitionen av det här uppdraget, säger Mattias Eriksson.

I den färdplan som förstudien nu presenterats har man tagit fram sju åtgärdsområden: Lokal förankring, flexibelt och robust elsystem, klimatsmart industri, transporter, resurseffektiv bebyggelse, areella näringar samt trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor.

– Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Vi har bedömt alla åtgärdsförslag utifrån Gotlands strategiska roll för Sverige och ökade krav på robustare energisystem i både fredstid och vid höjd beredskap, säger Mattias Eriksson.

Läs hela färdplanen från Energimyndigheten här.