Under torsdagsmorgonen hade Svenska spel i Visby och Solna frukostmöte där de anställda informerades om omorganisationen i och med den nya spelmarknaden.

– Vi informerades om nästa steg i omorganisationen. Processen i sin helhet har pågått i flera månader, säger Johnny Wid, ordförande för Unionens lokala fackklubb på Svenska spel.

I förra veckan skrev Gotlands Tidningar att flera anställda fått beskedet att de inte var "önskvärda", och att de därför ska omplaceras. Enligt en anställd, som ville vara anonym, kan vissa tvingas flytta till Solna. Men så är inte fallet, förklarar Johnny Wid.

– I och med havet vi har emellan oss kan det inte ses som en rimlig omplacering, så vida man inte vill flytta. När en tjänst tas bort och en person blir övertalig är det lagen om anställningsskydd, LAS, som styr, och de berörda kommer i första hand att erbjudas andra lediga tjänster i Visby. Om det inte är möjligt så är det turordning enlig LAS som gäller, säger han.

LÄS MER: Svenska Spel organiserar om – 280 personer berörs

Johnny Wid förklarar att det finns flera vakanta tjänster på Visbykontoret och i och med den nya spelmarknaden kommer även nya tjänster att tillkomma.

– Om en anställd blir av med sin tjänst ska personen prövas mot alla lediga tjänster, säger han och fortsätter:

– Jag har full respekt för de som tycker att det är jobbigt och är oroliga och jag förstår om det kommer att kännas svårt för vissa att hitta hem i sina nya tjänster. Om det skulle gå så långt som till arbetsbrist så utgår jag från att arbetsgivaren hanterar detta med omtanke och respekt för individen. Om inte så kommer vi att vidta åtgärder.

Hur är stämningen på kontoret?

– Självfallet är det känslosamt, jag möter människor dagligen som påverkas av förändringen. Vår uppgift är att värna om våra medlemmar och bevaka att arbetsgivaren följer lagar, avtal och den process som vi är överens om.

LÄS MER: Svenska Spel: "Regionledningen behöver inte vara orolig"

Regiondirektör Peter Lindvall och regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) har tidigare luftat sin oro att Svenska spel kommer att förflyttas mer och mer i Solna.

– Jag har svårt att se med de utmaningar vi har framför oss att det är rimligt eller möjligt att flytta kontoret från Visby. Det är en politiskt laddad fråga och just nu är det mycket spekulationer utan egentlig grund.