Motorbanan Gotland Ring startades av Alec Arho-Havrén 2003. Nu vill han utveckla området kring test-och tävlingsbanan till ett nav för hållbar energi och transportutveckling för framtidens eldrivna fordon och autonoma (självkörande) fordon.

Gotland GPE Circuit AB, där han är styrelseledamot, söker medel från EU-programmet för Småland och Öarna, som Tillväxtverket administrerar.

– Vi står inför ett avgörande paradigmskifte för hela transportsektorn, något vi förutspådde för tjugo år sedan. Nu har vi chansen att bidra ytterligare, genom att vi tidigt samarbetade med fordonsindustrin, säger Alec Arho-Havrén.

Artikelbild

| Eldrivna fordon testas på motorbanan Gotland Ring vid Storugns i Kappelshamn.

 

Gotland Ring ska få fler testbanor och bli självförsörjande med elenergi genom "intelligenta hybridlösningar". Fordonsindustrin ska få möjlighet till höghastighetstester, även med induktiv dynamisk laddning, där fordonen laddas från ett osynligt system under vägbanan.

Idén är den samma som för elvägen från Visby till flyget, där Alec Arho-Havrén också är initiativtagare.

 

Att eldrift är framtidens melodi råder det ingen tvekan om, enligt Alec Arho-Havrén.

– Vi kan diskutera olika lösningar. Men Kina har redan bestämt sig, säger han.

En första insats som Gotland Ring vill genomföra är att belägga motorbanans sydliga slinga. Banans läge vid Storugns i Kappelshamn menar Alec Arho-Havrén är fördelaktig på många sätt.

Stenmaterialet, grunden för banan, finns där redan. El produceras från vindkraftverken och framöver även från solkraft.