Orsaken till guidesatsningen är att man från museihåll tror att efterfrågan kommer att öka, bland annat på grund av att det nu satsas mycket inom besöksnäringen och kryssningsturismen.

– Vårt syfte är att skapa en utbildning som alla guider ska kunna gå, både sådana som inte guidat förut och sådana med mycket erfarenhet och som vill få den validerad, säger Länsmuseets chef Susanne Thedéen.

Guiderna ska därefter kunna bli auktoriserade via Sveguide (Sveriges guideförbund) och projektet går också ut på att skapa en examination som ska kunna vara både skriftlig och muntlig. I dag omfattar Sveguides utbildningsplan minst 200 timmars handledd undervisning och avslutas med examination och uppguidning varefter auktorisation erhålls.

– Det betyder inte att guiderna inte har en bra kvalitet i dag men genom att ha ett nationellt auktorisationssystem får vi på Gotland ett kvitto på att våra guider genomgått samma utbildning som övriga och säkrar Gotland som en stark destination som kan utvecklas i konkurrensen med andra.

För att få rätt nivå på den planerade nya utbildningen kommer man att börja med att undersöka vad det finns för andra liknande utbildningar nationellt.

– Vi ska se hur de är upplagda och ta tillvara på det som är klokt och sen forma vår egen utbildning, poängterar Susanne Thedéen.

Hon framhåller att guider ska kunna mycket, allt ifrån kunskaper om Gotland från forntid till nutid och även kunna delge sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt, att vara en bra storyteller.

– Den här utbildningen ska bli bredare än de vi har i dag, innehålla fler moment efter de krav som besökaren ställer.

Däremot kommer inte språkundervisning att ingå, sådan får den intresserade guiden skaffa på annat sätt. Susanne Thedéen konstaterar att bristspråket i dag är tyska.

– Vi har nu också en satsning på den tyska marknaden. Men engelska fungerar för de allra flesta i dag.

Hur många som kommer att ubildas är inte fastslaget. Susanne Thedéen:

– Vi ligger just nu i startgroparna och har utlyst anställningen som projektledare, tanken är att ledaren ska ta fram förslag på utbildning. Vi ska också ha en styrgrupp där olika aktörer som är beroende av guiderna sitter. Syftet är att komma i gång med utbildningen under hösten.

Tillväxtverket framhåller i beslutsmotiveringen att man kommer att ”med stort intresse följa genomförandet av projektet”.