2016 blev Gotlandsbolaget ny majoritetsägare i Skärgårdsbolaget AB som skulle bedriva trafik i Stockholms skärgård. Avtalet skulle gälla tolv år och bolaget övertog trafiken den 15 april. Men i april 2018, två år senare, kom kallduschen. En annan anbudsgivare hade överklagat upphandlingen till Förvaltningsrätten, som gav konkurrenten rätt.

– Vi har jobbat med upphandlingar länge i Gotlandsbolaget och vi kunde inte föreställa oss att den inte skulle ha varit gjord på ett riktigt sätt, säger Håkan Johansson, vd i Gotlandsbolaget.

Nu uppfyllde Gotlandsbolaget inte längre kraven för att delta i den nya upphandlingen av en ny trafikperiod. Men efter en politisk strid i Stockholms stad fick Gotlandsbolagets dotterbolag ändå fortsätta med trafiken i Stockholms skärgård till den 30 september i år, som därmed blev sista trafikdagen. 

– Det har funnits stunder då det har varit ganska turbulent och vi känner mycket med våra medarbetare i trafiken. De har kommit i kläm när man har försökt upphandla trafiken flera gånger, säger Håkan Johansson.

Från och med 1 oktober trafikeras skärgården av Blidösundsbolaget. Under sina år lyckades Gotlandsbolaget vända de första förluståren till att förra året göra en vinst på nästan åtta miljoner kronor.

– Det har varit en stor insats av alla medarbetare i bolaget för att vända det här, säger Håkan Johansson och menar att goda relationer med fackförbunden har bidragit till det.