Den här enkäten kommer från magasinet Affärslivgotland och är en produkt från Gotlands Media.

Du kan läsa hela magasinet som e-tidning HÄR

 

Niklas Harlevi, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Gotland

1. – Jag tror vi kommer att se en viss prisuppgång de kommande månaderna, men inte de stora rörelserna uppåt som var våren 2017. Faktum kvarstår att det är bostadsbrist i framför allt Visby, det finns mycket få lediga hyreslägenheter, det råder ingen stor brist på arbete, hushållen har tämligen god ekonomi och detta kommer att göra att marknaden troligen kommer att vara stabil även framgent.

2. – Det är stor efterfrågan på lägenheter och villor över hela ön. Fritidshussäsongen har inte kommit igång riktigt än och det beror på en tämligen kall och lång vinter. Det måste bli lite grönt och skönt i solen innan efterfrågan på fritidshus ökar.

3. – Jag hoppas på en marknad med jämn och lagom stor uppgång över tid.

 

Anders Larsson, Visbymäklarna

1. – Vi tror på en tämligen plan linje under våren och sommaren, då ingenting i omvärlden tyder på större variationer i räntenivåerna och heller inga direkta politiska utspel verkar vara på gång. Skulle valrörelsen komma att handla om förändringar i bostadspolitiken så kan det påverka marknaden.

2. – Det finns efterfrågan på alla bostadstyper så länge de har eftertraktade lägen och ligger i ”rätt prisnivå”.

3. – Ser man på lång sikt så är det även bra att titta på lång sikt i backspegeln. Politiska åtgärder, som till exempel det skärpta amorteringskravet, skapar små hack i kurvan men brukar bara påverka temporärt, sedan ställer marknaden in sig på de reella villkoren. Det kommer att komma nya utspel och händelser som påverkar, räntan kommer säkerligen att höjas, eventuellt så kommer ränteavdragen att fasas ut, etc. Men på lång sikt kommer säkerligen kurvan att fortsätta se liknande ut som de senaste 20 åren, en sakta men säker stigning.

 

Palle Nilsson, Bostad & Öliv

1. – Vi tror på en fortsatt bra marknad här på Gotland. Ön är fortsatt attraktiv och vi har flera förfrågningar om boenden, både avseende fritidshus och permanentboende. Vi tror inte priserna kommer förändras i större omfattning, utan attraktiva objekt kommer fortsätta locka intressenter vilket kan leda till fortsatt god prisutveckling.

2. – Under vintermånaderna har det varit ont om villor till salu i Visbyområdet, så där finns det fortsatt en stor efterfrågan. Samtidigt är våren alltid en tid då fritidshus, inte minst i de havsnära områdena, lockar. Lägenheter säljer vi under hela året så där finns alltid en efterfrågan och ett intresse, framförallt i Visby. Vi har också några tomtprojekt igång och glädjande nog finns det en efterfrågan också efter tomter och möjlighet att få bygga och utforma sitt eget boende.

3. – Vi tror inte på några drastiska förändringar. Utformningen av amorteringskraven kan säkert diskuteras, men det finns en sundhet i att vi ska klara av att amortera våra boenden. Däremot befarar vi att det kommer fortsätta ske en inflyttning till Visby med omnejd vilket kan kännas tråkigt då flera orter på öns landsbygd tenderar att urholkas. En trist utveckling då våra korta avstånd egentligen innebär att du kan bo med 25-45 minuters pendlingstid till Visby eller andra centralorter. Samtidigt finns många jobb, skolor och annan samhällsservice i Visby, vilket givetvis lockar till ett bekvämt och nära boende.

 

Jacob Wallin, LRF Konsult

1 – Jag skulle tro att vi får se en något försiktigare, men ändå stabil marknad och utveckling under året.

2. – Efterfrågan på villor och fritidshus i attraktiva lägen är fortsatt stor. De klassiska sommarstugorna blir allt färre på marknaden och det som byggs idag har permanentstandard. Vi ser även att efterfrågan på gårdar är god och där har särskilt de lite mindre hobbygårdarna fått ett uppsving under senare år. Allt fler har gärna lite betesmark och egen skog till sin fastighet. Efterfrågan på rena skogsfastigheter blir även den allt större.

3. – På längre sikt tror jag att det skärpta amorteringskravet har en liten effekt. Det har fått stor uppmärksamhet i media, men i det stora hela spelar helhetsbilden en större roll så som ränteläge, konjunktur och läget i omvärlden. Vi har det historiskt sett väldigt bra med en god ekonomi och jobb. Det blir dock tyvärr allt tuffare för de yngre att komma in på bostadsmarknaden och många behöver stöttning när det är dags att göra sin första bostadsaffär.

 

Peter Tumegård, Fastighetsbyrån Gotland

1. – Som det ser ut just nu så har vi brist på framför allt villor i Visby med omnejd, vilket gör att vi får väldigt höga avslutspriser nu. Fortsätter detta låga utbud kommer vi se en uppgång på villapriser.

2. – Villor för permanentboende.

3. – Vi har just nu fått en inlåsningseffekt på framförallt villor, då man inte har råd att drabbas av de nya amorteringsreglerna.

Hjalmar Bertwig, Bertwig Fastighetsförmedling

1. – Jag tror vi kommer att se på en stabil utveckling med stillastående priser.

2. – Nu under maj månad dominerar fritidshusen marknaden. Men även Visby och då främst innerstaden går bra just nu med stor efterfrågan både på villor och bostadsrätter.

3. – Eftersom bankerna redan sedan tidigare ställer krav på amortering samt att en låntagare ska klara av en bra mycket högre ränta än listräntorna för att få låna, gör att dessa krav sannolikt inte får så stor effekt. Möjligen bromsar det in en fortsatt uppgång till att istället ge en mer stabil bostadsmarknad, vilket är positivt.

 

Hjalmar Bertwig, Bertwig Fastighetsförmedling

1. – Jag tror vi kommer att se på en stabil utveckling med stillastående priser.

2. – Nu under maj månad dominerar fritidshusen marknaden. Men även Visby och då främst innerstaden går bra just nu med stor efterfrågan både på villor och bostadsrätter.

3. – Eftersom bankerna redan sedan tidigare ställer krav på amortering samt att en låntagare ska klara av en bra mycket högre ränta än listräntorna för att få låna, gör att dessa krav sannolikt inte får så stor effekt. Möjligen bromsar det in en fortsatt uppgång till att istället ge en mer stabil bostadsmarknad, vilket är positivt.

 

Bernt Björkqvist, Svensk Fastighetsförmedling

1. – Vi tror på en utplaning av priserna jämför med föregående år.

2. – Fritidshusen där vi ser störst efterfrågan just nu, därefter kommer villamarknaden.

3. – Vi tror på en utplaning, men trots allt har vi god sysselsättning och bra ränteläge, vilket gör att marknaden är stabil.

Håkan Ericsson, Mäklarhuset Visby

1. – Under våren och sommaren tror jag på en stabil prisbild, där priserna ligger ungefär på samma nivå som de gjort under de senaste månaderna. Eventuellt kan det bli en svag prisuppgång också.

2. – För tillfället är det bostadshus som är mest eftertraktade. Bostadsrätter är rätt jämt fördelade under året men bostadshus tenderar att öka under våren och försommaren, både utbud och efterfrågan.

3. – Så länge förutsättningarna i övrigt är likartade som idag så tror jag att bostadsmarknaden fortsätter att vara attraktiv med rätt hög aktivitet och prisnivå. Detta trots amorteringskrav som införts. Några månader efter nya regler införs så stabiliseras marknaden, säljare och köpare anpassar sig till nya regler. Om däremot ekonomin i landet och omvärlden börjar vika så kan det överlag få konsekvenser för bostadsmarknaden med vikande priser, om det går mot lågkonjunktur. Amorteringskrav påverkar mer konkret i det korta perspektivet och makroekonomin i det längre perspektivet.

 

Håkan Ericsson, Mäklarhuset Visby

1. – Under våren och sommaren tror jag på en stabil prisbild, där priserna ligger ungefär på samma nivå som de gjort under de senaste månaderna. Eventuellt kan det bli en svag prisuppgång också.

2. – För tillfället är det bostadshus som är mest eftertraktade. Bostadsrätter är rätt jämt fördelade under året men bostadshus tenderar att öka under våren och försommaren, både utbud och efterfrågan.

3. – Så länge förutsättningarna i övrigt är likartade som idag så tror jag att bostadsmarknaden fortsätter att vara attraktiv med rätt hög aktivitet och prisnivå. Detta trots amorteringskrav som införts. Några månader efter nya regler införs så stabiliseras marknaden, säljare och köpare anpassar sig till nya regler. Om däremot ekonomin i landet och omvärlden börjar vika så kan det överlag få konsekvenser för bostadsmarknaden med vikande priser, om det går mot lågkonjunktur. Amorteringskrav påverkar mer konkret i det korta perspektivet och makroekonomin i det längre perspektivet.