Gotlandsplanets initiativtagare, Michael Juniwik, Jonas Henning och Pigge Werkelin, presenterade sig i november och berättade att de såg över flyglösningen till och från Gotland. De skulle antingen köpa flygstolar av konkurrerande flygbolag eller chartra ett get flygplan.

Men redan nu i januari meddelar bolaget att de inte kommer i gång till sommaren. Projektledaren Jens Harrysson var den som skulle leda arbetet och undersöka hur möjligheten såg ut att ta sig in på den gotländska marknaden.

– Företagen har visat stort intresse för att vi ska starta. Men dels behöver vi genomlysa det här djupare för att kunna leverera ett erbjudande och dels behöver vi få in pengar. Vi har gjort bedömningen att vi just nu inte kommer i gång. Därav sagt att vi inte kommer tillbaka. Inom 24 månader kommer vi att göra en ny utredning för att se hur marknaden är, säger Jens Harrysson, projektledare för Gotlandsplanet.

Han säger att det ändå känns bra att ha fattat beslutet.

– Det är ett beslut som vi har tagit och det känns helt okej. Vi har gjort en genomlysning, men bedömningen är att det är tufft att starta rakt upp och ner. Vi behöver i så fall hitta investerare, säger Jens Harrysson.

Samtidigt har de sett flera saker som de tyckt varit bra för marknaden.

– Det ena är att det finns ett intresse från marknaden att göra det här och sedan att de andra aktörerna har agerat när vi undersökt marknaden. Vi kommer nu att ligga och bevaka det här noggrant.

Jens Harrysson menar att det skulle vara väldigt kostsamt att dra igång och att konkurrenterna skulle försöka att pressa priserna. Därmed skulle det bli väldigt tufft för Gotlandsplanet att komma in på marknaden.

–  Det finns en risk att det blir ett chicken race och att någon aktör skulle få lida rejält. Det känns som att vi är dem som har minst muskler just nu, säger Jens Harrysson.