Under det gångna året har 375 platser för kontantuttag försvunnit runt om i landet. På Gotland har förvisso två uttagsautomater tagits bort under det gångna året, men antalet uttagsmöjligheter på landsbygden är oförändrad. Totalt finns idag 34 platser runt om på ön där det är möjligt att ta ut kontanter.

– Gotland är ett län där det inte är så långa avstånd mellan uttagsautomaterna. Antalet personer på Gotland som har längre än 10 kilometer till närmaste uttagsautomat har minskat till 17 procent jämfört med 20 procent 2017. Antalet bankkontor på Gotland som har kontanthantering har inte minskat jämfört med föregående år, säger Ylva Tevell i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen konstaterar också att företagare, föreningar och privatpersoner i allt högre utsträckning använder sig av digitala betaltjänstlösningar.

– Det finns personer som fortfarande har problem med de grundläggande betaltjänsterna såsom nyanlända och äldre. Det digitala utanförskapet är fortfarande stort för de som inte har möjlighet att hänga med i den snabba avvecklingen av kontanter, säger Ylva Tevell.