Munkkällarens ägare Lennart "Lenta" Rosenlund valde under måndagen att lämna in en anmälan till Konkurrensverket gällande det avtal som finns mellan Region Gotlands helägda bolag Wisby Strand Congress & Event Gotland AB och NT Management AB som hyr Wisby Strand av regionen.

"Lenta" kritiserar i inledningen av sin anmälan det hyresavtal, som enligt honom, från början var avsett för kongressverksamheten – men som nu tillåter nattklubbs- och restaurangverksamhet med mycket god lönsamhet, enligt "Lenta".

"Detta har drabbat Munkkällaren och andra som bedriver nattklubbsverksamhet ekonomiskt och det snedvrider och hämmar konkurrensen för den typen av verksamhet i Visby. Även restaurangverksamheten i VIsby har påverkats och Hyresgästen (NT Management AB) i utökad omfattning utvecklar den nu bedrivna verksamheten till sedvanlig restaurangverksamhet så kommer denna påverkan att bli större. Med "sedvanlig" restaurangverksamhet menar Munkkällaren en verksamhet som inte avser bokningar för större sällskap för exv. banketter, konferenser eller i samband med kongresser utan en öppen restaurangservering som riktar sig mot den breda allmänheten och enskilda gäster", skriver "Lenta" i sin anmälan.

Artikelbild

| "Lenta" är inte nöjd med hur regionen har styrt Wisby Strand i sitt avtal och att det snedvrider konkurrensen i Visby.

Han skriver vidare att den breda uppfattningen är "att Hyresgästen (NT Management AB) "dammsuger" en stor del av Visbys nattklubbsverksamhet".

"Det som skett är att från att ha tillhandahållit dans och bar i samband med kongresser och konferenser eller för andra slutna sällskap, så bedriver Hyresgästen nu en bred och allmänt inriktad nattklubbsverksamhet som konkurrerar med de andra aktörernas nattklubbsverksamhet i Visby, fast inte på lika villkor tack vare det hyresavtal och de villkor i övrigt man har från Regionen", skriver "Lenta" vidare i sin anmälan.

Han säger till Helagotland.se att Konkurrensverket redan 2012 upprättade ett ärende gällande snedvriden konkurrens – men att ärendet avslutades väldigt fort.

– Det är jobbigt att nu köra en anmälan mot regionen. I Konkurrensverkets svar står det tydligt att underlaget var för dåligt. Regionen borde ha skött sin uppgift bättre 2012 när Konkurrensverket la ned ärendet och borde ha kompletterat det, säger Lennart "Lenta" Rosenlund.

Artikelbild

| Lennart "Lenta" Rosenlunds anmälan nådde Konkurrensverket under tisdagen.

Munkkällarens ägare har nu gjort en anmälan om att han tycker att konkurrensen snedvrids genom avtalet som finns och att Konkurrensverket nu undersöker om det strider mot de lagar som finns. Han skriver i sin anmälan och undrar om det är tillåtet med sådan "direkttilldelning" som nu skett:

"Givet att det finns en lag om tjänstekoncessioner sedan 2017 (LUK). Detta anser Munkkällaren bör prövas av KKV. Om det inte är att anse som en tjänstekoncession så bör det rimligen i stället vara fråga om ett tjänsteavtal/kontrakt och då bör direkttilldelningen/frågan prövas enligt de vanliga upphandlingsbestämmelserna (LOU) istället. Utöver detta så anser Munkkällaren att det måste strida mot konkurrenslagen att Hyresgästen med skattemedel (subventionerad och icke marknadsmässig hyra liksom att Regionen täcker förlusterna) kan erbjuda tjänster på ett sådant sätt att konkurrensen snedvrids (KL). Det senare torde även kunna innebära att Lag om tillämpning av Europeiska unionens regler om statligt stöd, borde vara aktuella", skriver "Lenta" vidare i sin anmälan.

Artikelbild

| "Lenta" säger att det inte är Tobbe Larsson som han är arg på - utan att det är regionen.

"Lenta" säger att det är regionen som handlat fel kring hanteringen av Wisby Strand.

– Regionen har varit som en mamma och pappa som inte skött sin uppgift. De borde ha förklarat för storebror att han inte får ta av de andra syskonen. Regionen har inte skött sin uppgift där, det är inte Tobbe som jag är sur på, säger "Lenta" och syftar på Tobbe Larsson som driver Wisby Strand och Kallis.

"Lenta" menar att Wisby Strand utökat sin nattklubbsverksamhet rejält under somrarna 2016 och 2017. Under de två somrarna ska Munkkällarens intäkter minskat med 2,9 miljoner kronor. Han skriven även att den tid på året som Wisby Strand ökat sin nattklubbsverksamhet är den viktigaste för Munkkällaren eftersom en stor del av bolagets omsättning då kommer in.

Konkurrensverket hade under tisdagseftermiddagen precis fått in anmälan. Handläggaren Peter Delden hade på tisdagen ännu inte kunnat gå igenom anmälan och uttalar sig generellt om myndigheten går tillväga när en anmälan kommer in:

– Vi tittar på vad det är för typ av frågeställningar som en anmälan innehåller. Vi är tillståndsmyndighet både för konkurrens- och upphandlingsreglerna. Först måste vi titta på vad det är för typ av problem som man vill peka på i anmälan, säger Peter Delden.

LÄS ÄVEN: Regionens och Wisby Strands svar på "Lentas" anmälan