Under årets första kvartal har kostnaderna för inhyrd personal totalt minskat med tolv procent, nästan två miljoner kronor, jämfört med samma period 2017. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen är det Region Gotlands intensiva arbete med att minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor som nu börjar ge effekt.

– Det är glädjande att se att kostnadsökningstakten minskar. Vi arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar och framhåller att det är ett uthålligt och hårt arbete bland medarbetare och chefer som ligger till grund för kostnadsminskningen.

Kostnaderna för hyrsjuksköterskor på Gotland totalt har halverats jämfört med 2017. Akutmottagningen har en bemanning som gör att inte några hyrsjuksköterskor behövts. Även inom och barn- och ungdomsmedicin och den psykiatriska heldygnsvården har kostnaderna minskat. På läkarsidan ökar kostnaderna med 23 procent, främst inom primärvården, men också för hyrläkare inom anestesi på Visby lasarett.