Den blöta hösten resulterade i att många av lantbrukarna i östra Sverige inte kunde så den höstvetearial som planerat. På Gotland rör det om omkring 25 procent lägre höstsådd än normalt. Anna Törnfelt, ordförande LRF Gotland, bekräftar prognosen:

– Detta är i enlighet med vad vi räknat på. Vi visste tidigt att det skulle bli svårt i och med den regniga hösten. Efter den torra våren har vi kunnat se vart detta barkar hän, säger hon.

I ett pressmeddelande säger Anders Krafft, regionchef Öst på Lantmännen Lantbruk:

– Förutsättningarna under vintern och våren har varit mycket varierande inom vårt område. Regnen har kommit mycket lokalt, och det har kommit för lite och för sent vilket resulterar i betydligt sämre avkastning än normalt, säger han.

Den extrema torkan och värmen som plågat lantbrukare under vår och sommar i år har påverkat höst- och vårsådda grödor i östra Sverige stort och grödorna har därför inte utvecklats optimalt. Vallarna kom inte igång att växa efter förstaskörden i år och grödorna kommer ge betydligt lägre avkastning än normalt. Något som kommer innebära ett inkomstbortfall enligt Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk:

‒ Vi är nu i en situation där Sveriges lantbrukare kommer att drabbas ekonomiskt av rådande vädersituation och den förväntade skördeminskningen. Lantmännen följer situationen noggrant och vi gör vårt yttersta för att underlätta för våra medlemmar, genom att bland annat vara flexibla med de spannmålsavtal vi har med lantbrukarna, säger hon i pressmeddelandet.

Den årliga skördeprognosen på 4,2 miljoner ton kan jämföras med fjolårets skörd på 6,5 miljoner ton och femårssnittet på 6,2 miljoner ton.