Om Gotlands katthem fortsätter med samma utgifter och inkomster som i nuläget kommer föreningen att hamna på minus 809 000 kronor. Det ekonomiska läget och omorganisationen inom föreningen har skapat turbulens i gruppen. Därför kommer ett extra årsmötet hållas söndagen den 12 juni, där styrelsen kommer att besvara frågor angående verksamhetsåret 2015, och ansvarsfriheten för 2015 kommer att tas upp.

Läs mer:Gotlands katthem i akut kris

Varför tillstås styrelsen inte ansvarsfrihet för 2015?

– 2015 var ett år då en del tuffa beslut togs och det resulterade i en hel del turbulens. Jag tror inte att ansvarsfriheten gäller det ekonomiska, jag vet inte riktigt vad det gäller. Jag tror att det handlar om att medlemmarna vill ha muntliga svar på olika skrivelser som har kommit in, säger Anne Johansson, ordförande Gotlands katthems styrelse.

Vad beror föreningens inre konflikt på?

– Jag tror att det handlar om att man vill lösa saker på olika sätt. Vi har inte riktigt förstått hur intresserade medlemmarna har varit av vad vi i styrelsen gör tidigare. Men vi har börjat göra det nu och det är därför vi lägger upp alla dokument på hemsidan. Alla medlemmar tycker uppenbarligen inte att vi gör ett bra jobb, eftersom vi inte ges ansvarsfrihet. Men ändå väljer man om i stort sett om samma styrelse i år, så det känns ju konstigt. Det här tär på föreningen, det är energi vi istället borde lägga på katterna och ekonomiska lösningar.

Är du orolig för ekonomin?

– Klart att jag är orolig för ekonomin, det är vi alla och vi har ingen färdig lösning som det ser ut nu. Vi är ingen proffsstyrelse, vi är en ideell verksamhet och vi behöver hjälp. Vi kommer att ta hjälp av katthem på fastlandet som gått igenom liknande situationer för att få råd av dem. Sen kommer vi att utöka arbetet med att söka sponsorer, öppna ett kattpensionat och se till att loppisen håller öppet oftare.

Läs mer: "Vi måste hitta pengar för att inte hamna i konkurs"

Hur har ni hamnat i den här situationen?

– Det är många anledningar. Handledarbidragen från fas 3 dras ner nu och försvinner helt 2018. Det har varit en väldigt stor inkomstkälla. Det är svårt att bygga en verksamhet på ideella krafter, så vi har haft 12 anställda, men tvingats säga upp fyra av dessa för att spara pengar. Nu sitter vi kvar i avtal med sex månaders uppsägningstid trots att de här fyra är arbetsbefriade, så där försvinner det en hel del pengar. Men vi fick rådet att låta dem gå tidigare för att ge den nya organisationen en chans. Sen satsade vi mycket pengar på nytt löne- och bokföringssystemet, det blev dyrt men var nödvändigt för att allt ska bli rätt i framtiden. Kattmat och kattströ skänktes tidigare, men nu betalar vi för det själva. Sen är loppislokalernas hyror, veterinärskostnader och löner stora utgiftspunkter.

Vad händer om ni inte får in så mycket pengar som ni hoppas innan året är slut?

– Det ser mörkt ut nu, men liknande organisationer på fastlandet har fått det att vända. Även om det ser ut som ett jättelikt underskott så går vi runt. Vi kommer inte gå i konkurs i dag, men vi måste börja anpassa mun efter matsäck. Vi har en del reservtankar i absolut yttersta nödfall, som exempelvis att ta lån på huset där katterna bor. Men det är inget vi vill. Skulle det gå så illa är detta något vi måste ta ställning till då. Så länge vi kan betala ut löner har vi inte gått i konkurs, och än så länge ligger vi inte efter med något vad jag vet.

Vad kunde ni ha gjort för att undvika den här ekonomiska krisen?

– Det enda vi skulle kunna ha gjort annorlunda är att ha sagt upp personal tidigare. Det är det enda jag kan tänka mig.