Sedan 1 april har Perssons buss hand om verksamheten i Ala buss AB. Affären är ännu inte helt klar – men kommer att slutföras till hösten eller vintern. Pernilla Larsson, ägare av Perssons buss, säger att de under en tid fört diskussioner kring ett sammangående.

– Ala Buss startades av UllaBritta och Benny Dahlström. När han gick bort tog deras son Jonas över och han har väldigt mycket annat att stå i. Då kände han att det var dags att sälja och eftersom vi båda är med i Gotlandsbuss blev det såhär. Vi kommer att ta hand om driften nu och håller på med själva affären, säger Pernilla Larsson.

Vilka vinster ger en sådan här affär?

– För vår del handlar det om att kunna säkra arbetstillfällen för vår personal och ha fler fast anställda som har en tryggare anställning. Vi kan också nyttja bussarna på ett annat sätt med beställningar och fasta körningar. Det ingår lite skol- och linjetrafik i det här, säger Pernilla Larsson.

Ala Buss har funnits sedan 1974 – men kommer framöver att försvinna som namn.

– Det kommer bli Perssons buss. Men det blir nog framåt hösten eller till nyår. Det handlar bland annat om lite ändringar av tillstånd och att överföra personal, säger hon.

Hon säger att de nu blir öns största enskilda bussbolag – bortsett från Gotlandsbuss AB som består av flera mindre bussbolag och där även Perssons buss finns med.

– Vi blir störst sett till antalet bussar, säger Pernilla Larsson.