Heppologi är en ledarskapsmetod som Ella Wahlgren har tänkt ut själv och som hon praktiserar i sitt arbete med sommaranställda på Kneippbyn. Nu presenterar hon den i en bok som hon har skrivit tillsammans med Fredrik Emdén, författare och journalist med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling.

Hepp är en förkortning för "happy, engagerad, personlig och på tå". Ord som ofta förekommer i företags värdegrunder. De kan lätt bli dokument som samlar damm.

– Det är så lätt att man visar hur kassaapparaten fungerar, men glömmer att förmedla vad vi vill utstråla och hur vi vill ha det, säger Ella Wahlgren.

Artikelbild

| "Hepp-hepp", kan det låta när två Kneippbyn-anställda träffas. Det kan både vara en peppande hälsningsfras och en påminnelse om att "nu gör vi ett bra jobb".

På Kneippbyn jobbar Ella för att alla nyanställda ska fylla orden med mening. Sedan kan de släppas fria och ge kunden ett personligt bemötande.

– De får ett tydligt mandat. Hur de bemöter kunderna blir helt upp till dem själva.

Ella Wahlgren tror att Hepp passar företag där chefen vågar släppa ifrån sig ansvar till de anställda.

– Hepp är ingen mirakelmetod. Vi kan inte alltid hjula till jobbet, men det är ett prestigelöst verktyg för feedback, säger Ella Wahlgren.

Hon har jobbat med sin ledarskapsmetod hos flera gotländska företag och föreläst hos ännu fler.

Arbetet med boken har tagit fyra år, men nu är Ella Wahlgren är mycket nöjd med resultatet:

– Det är inga floskler och inget hitte-på!