Mannen är tidigare dömd för liknande brott och tilldelades 2013 ett näringsförbud. Den nya utredningen visar dock att mannen fortsätter att bedriva näringsverksamhet, nu inom två olika bolag där andra personer står som formella företrädare.

En av dessa är hans nuvarande sambo. När mannen nu döms för "överträdelse av näringsförbud" döms hans sambo för medhjälp till detsamma.

Paret döms dessutom för bokföringsbrott inom det gemensamma bolaget, som verkar inom fastighetsförvaltning. Detta då belopp på över tre miljoner kronor saknas i bolagets bokföring.

Mannen döms till skyddstillsyn med samhällstjänst i 160 timmar och kvinnan till villkorlig dom med samhällstjänst i 100 timmar.