Röda Korset på Gotland fick i höstas 1,2 miljoner kronor i statligt bidrag för att ordna boende åt de ensamkommande ungdomarna som fyllt 18 år och därför inte får bo kvar i Haimaboenden. Pengarna räcker till den sista juni, men Röda Korset och de boende kan andas ut. Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen, som sammanträder på onsdag, är ett fortsatt samarbete. Förslaget är att med 1,8 miljoner kronor i föreningsstöd, via statliga medel, betala för boende året ut.

Röda Korset får också 250 000 kronor i extra ersättning. På grund av Migrationsverkets åldersuppräkning har antalet behövande ökat.

– När vi tog på oss uppdraget fanns 38 personer, men det slutade på 62, säger verksamhetschef Göran Wahlqvist.

Artikelbild

| Göran Wahlqvist på Röda Korset berättar att de är i behov av ett 20-tal nya fadderhem.

Ett 40-tal ensamkommande bor i dag inkvarterade i rum eller gårdshus i gotländska fadderfamiljer. Beslutet om fortsatt ekonomiskt stöd gör att deras boenden i de allra flesta fall tryggas. Sommaren innebär dock konkurrens med turister om att hitta boende.

– Vi har tre eller fyra som vi inte har löst det för, resten har boende för sommaren och hösten, säger Göran Wahlqvist.

Ett mindre antal ungdomar tvingas också bo i korridorform, något som Röda Korset inte menar är optimalt. Göran Wahlqvist efterlyser fler fadderhem.

– Jag skulle vilja ha 20 till, säger han.

Gotlänningar som upplåter boende för ensamkommande i sina hem får ersättning på upp till 2 000 kronor i månaden, som tas från bidragspengarna, och dessutom stöd i form av samtal med Röda Korsets personal.

– Många hjälper dessutom till med mat och kläder. Man kan inte bli annat än ödmjuk. Människors engagemang är stort och folk på Gotland ställer upp och är givmilda – det är unikt i Sverige, säger Göran Wahlqvist.

Röda Korset får också 300 000 kronor per år i tre år framåt för samordning av humanitärt stöd till utsatta EU-medborgare som saknar boende och försörjning på Gotland.

Det gör att den verksamhet som bedrivits inom projekt Vinternatt nu är tryggad till och med år 2021.

– Om det är bättre att sitta här utanför Konsum och frysa, hur har de det då hemma? De får allt mindre i sina muggar och det har blivit en tuffare miljö för dem, säger Göran Wahlqvist.

En person hos Röda Korset kommer nu att erbjudas fast anställning för att samordna insatserna kring EU-medborgarna, tillsammans med Röda Korsets samarbetspartners.