Antalet gästnätter på Gotland har under 2010-talet legat runt en miljon per år varav drygt hälften under perioden juni till och med augusti. Besöksnäringen på ön vittnade om stor brist på boenden under säsongen 2016 och Region Gotland beslutade att satsa drygt 11 miljoner kronor på att öka boendekapaciteten.

– Under 2016 fick vi ett ökat tryck på stugbyboende, när Gotlandsbåten körde sin sommar. Sedan försvann ju de så vi fick inte den trafiken 2017 och inte heller 2018. Men när Destination Gotland får sin nya färja i drift kommer vi att få en utökning igen, säger Mats Jansson, näringslivsstrateg Region Gotland.

2016 fanns 8 370 bäddar på ön, fördelade mellan hotell, bäddar i stugbyar och vandrarhem. 2017 var siffran 8 136. Investeringen är tänkt att få till ett jämnare utbud av åretruntboende och en höjd standard på existerande anläggningar.

– Vi vill få en kickstart på investeringar i stugbyboende på ön, säger Mats Jansson.

Nu har alltså sammanlagt 14 turistanläggningar runt om på ön fått dela på 11 220 000 kronor. Stödet per anläggning är 25 procent av egen investering, dock max 1,8 miljoner kronor. Totalt investerar de 14 anläggningarna 130 miljoner kronor i sina verksamheter. Regionens pengar är delar av de 100 miljonerna i Hållbara Gotland-programmet som ön fick som kompensation för de planerade Natura 2000-områdena.

– Det sattes av 25 miljoner för företagsinvesteringar och 10 av dem riktades just till boende inom besöksnäringen, säger Mats Jansson.

För Stefan och Anna Lundgren i Kappelshamn, som driver bolaget Mavens kompani, blev resultatet av ansökan ett bidrag på 137 500 kronor. Det ska användas till att bygga färdigt den fjortonde stugan på området. Ett tillskott på fem bäddar. Sammanlagt har de nu 60 bäddar och den nya stugan är redan uthyrd.

– Första gästerna kommer i slutet av juli, så då måste helt enkelt allt vara klart, säger Anna Lundgren.

Att ansöka om investeringsstöd innebär också att vissa anpassningar måste göras och då blir det inte lika flexibelt, menar Stefan Lundgren.

– Vi hade byggt det här senaste huset ändå, men med hjälp av det ekonomiska stödet har det gått snabbare. Och det motiverar till att utvecklas, säger han.

Men det finns också något annat: Stoltheten.

– Det är ändå med en väldig stolthet jag kunnat säga att det här, det har vi byggt alldeles själva. Det är coolt, säger Anna Lundgren.