Under lång tid har det etablerats nya handelsplatser på Gotland. Skarphäll har tillkommit, handelsområdet i gamla Flexhuset som nyligen öppnat och som är tänkt att bli en galleria samt handelsplatsen Stenhuggaren som man planerar att utvidga ytterligare.

Henrik Svensson, Visby Industrihotell AB, och Alexander Holsner, Växthuset Linds, har under flera år haft en tät dialog med tjänstemän vid Region Gotland för att få till en gemensam lösning. Regionen vill ha en bit mark av dem och Svensson/Holsner vill kunna bygga fler butiker och utvidga Stenhuggaren. Men politikerna valde att ta bort H:et från detaljplanen, och därmed förbjuda detaljhandel.

Och nu pågår striden om hur detaljplanen ska se ut, innan den slutligen ska antas i regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Artikelbild

| Ola Thufvesson, handels- och platsforskare vid Lunds universitet, är väldigt skeptisk till vad externa handelsplatser kan göra med stadskärnan.

Helagotland.se har pratat med Jerker Söderlind, arkitekt som driver bolaget Stadsliv AB och tidigare journalist som skrivit böckerna "Handeln bygger staden del 1 & 2", Han har under flera år deltagit under Almedalsveckan och diskuterat frågor kring stadsutveckling och stadskärnans framtid, och är även med i den ideella föreningen City i samverkan som arbetar med att utveckla Stockholm City.

Han säger att externa handelplatser riskerar att på sikt utarma stadskärnan. Men Jerker Söderlind vill först inflika att Region Gotland redan gjort sitt för att försöka få mindre liv i centrala Visby.

– Om man vill döda stadskärnan var det ett genialt drag av Region Gotland att flytta sina verksamheter från innerstan ut till Visborg. Jag tycker det är olyckligt att man flyttar ut så många arbetsplatser från innerstan och gör det till boende. Då tappar man lunchätande, shopping och mötesunderlag, säger han.

LÄS MER: Stor oenighet om nytt handelsområde i Visby

Artikelbild

| Stenhuggaren, med fastigheten Sotaren uppe till vänster i bilden.

Visby Centrum, Stenhuggarens handelsförening, Henrik Svensson och Alexander Holsner menar att det är olika slags handel som bedrivs i stadskärnan och på externa handelsplatser. Men Jerker Söderlind menar att man inte enbart kan se frågan på det viset.

– Det finns en myt om att externa handelsplatser kompletterar utbudet i innerstan. Det är bara att kolla på Västerås där man gjorde ett stort köpcenter tillsammans med Ikea. Dit började även butiker med smycken, mode och optik flytta. Den plats där det finns mest handel, som är mest tillgänglig att ta sig till och med bäst öppettider vinner alltid. Små butiker flyttar till slut efter, säger Jerker Söderlind.

Artikelbild

| Jerker Söderlind med sina kollegor på det enga bolaget Stadsliv AB. Han menar att regionen redan gjort vad de kan för att försöka döda stadskärnan när de flyttadde ur från Visby innerstad.

– Titta på stormarknaderna som har nischgrejer med deli-disk, man kan köpa tv-apparater, och vissa butiker har även vinbar.

Han menar att det som blir kvar i stadskärnorna oftast är "bostäder, pizzerior, kiosker, restauranger och hotell".

Artikelbild

| Elisabeth Elmsäter Vegsö, näringslivsexpert vid Svensk Handel, menar att e-handel, cityhandel och handeln på externa handelsplatser kompletterar varandra.

– Det är nöjesverksamhet och bostäder som blir kvar. Så är det, säger Jerker Söderlind.

Ola Thufvesson, handels- och platsforskare vid Lunds universitet, har liknande tankar som Jerker Söderlind och menar att externa handelsplatser inte är bra för stadskärnan. Han sitter bland annat med i Svenska stadskärnors forskarråd.

Artikelbild

| Henrik Svensson, Visby industrihus AB och Sweprod, är en av dem som driver på utvecklingen av Stenhuggaren.

– Det finns många städer som har jätteproblem med innerstan när externhandeln etablerats. Uddevalla är skräckexemplet, det är riktigt otäckt, säger Ola Thufvesson.

Han menar att det finns risk för att innerstan blir ett "låtsas-Visby" om det inte finns någon konkret plan för centrala Visby.

Artikelbild

| Ola Thufvesson och Jerker Söderlind menar på att Region Gotland borde kolla närmare på vad man kan göra med området kring Österport och den stora pakeringen vid Östercentrum.

– Om externhandeln fortsätter finns det risk att dimensionen av Visby innerstad, som känns äkta med bokhandeln och lekhandeln i backen, försvinner. Tänk om det bara blir sommarbutiker och sådana som säljer billig lax. Då kommer bilden av ett låtsas-Gotland att förstärkas, det blir profillösa grejer och allmän handel, säger Ola Thufvesson.

POLITIKER: "En död stadskärna är inte bra för Visby"

Artikelbild

| Det finns en myt om att externa handelsplatser kompletterar utbudet i innerstan, säger Jerker Söderlind och menar på att handeln på Stenhuggaren riskerar att slå ut handeln i stadskärnan.

Både Jerker Söderlind och Ola Thufvesson menar att Region Gotland borde göra en mer konkret plan för området kring Österport och de ytor som finns kvar runt Östercentrum. Då skulle centrala Visby kunna få ett lyft, menar de.

– Området runt Österport och Östercentrum är extremt lågt exploaterat. Det skulle kunna bli något speciellt och en anledning att åka till Visby. Det har potential att bli väldigt stort och parkeringsfrågan kan man lösa genom att ha parkeringar under marken eller på taken, säger Jerker Söderlind.

Ola Thufvesson flikar in:

– Det man borde göra i Visby är att satsa på Östercentrum och lägga en del extern handel på gångavstånd från muren. Då hade handeln blivit mer koncentrerad. Det är aldrig för sent. Det finns inget värde i byggnaderna och ingen substans i en extern handelsbyggnad. Det är bara att skruva ned och sedan skruva upp, säger Ola Thufvesson.

Han menar att det inte är långsiktigt att satsa på externa handelsplatser. Ola Thufvesson menar att e-handeln kommer starkt och att den på sikt kommer äventyra även handelsplatserna som byggts på senare år.

– Många säger att man missar spännande aktörer om man inte har extern handel, så kan det i och för sig vara. Men problemet är att det snart tippar och då lurar man i folk att man måste ha stora ytor för att bedriva handel med stora envåningslador med enorma parkeringsplatser. Externhandeln kommer få stryk av e-handeln så småningom, säger han.

Jerker Söderlind menar att det är stora förändringar som håller på att ske och som vi kommer att få se framåt.

– Det var dramatiska förändringar gällande handelsmönster som vi fick se i fjol. Det var första gången som en kraftig andel av handeln skedde på nätet. Frågan framåt handlar om att krympa. Vi kan ha kvar en del riktiga butiker, men ta bort en stor del av butiksytorna. Man visar upp sina grejer och så får kunderna beställa det. Då kommer det med posten dagen efter i stället, säger Jerker Söderlind.

– Jag skulle vara mycket tveksam att investera egna pengar i ytterligare handelslador med till exempel skor, inredning och sådant därute. Det är en dålig affärsidé men ett fullgott alternativ till att bränna upp pengar, som Gudrun Schyman gjorde i Visby för några år sedan.

LÄS MER: De ställer sig emot politikernas beslut

Lars Thomsson (C), ledamot i byggnadsnämnden, menar att externa handelsplatser riskerar att äventyra handeln på andra delar av Gotland än enbart centrala Visby. Det är något som Ola Thufvesson också är inne på. Han har sedan 2004 varit på ön varje sommar och sett de förändringar som skett.

– Slite och Hemse har också gått ner sig gradvis. Externhandeln gör det svårare för de andra centralorterna på ön. Av den anledningen borde kommunen ta ett helhetsansvar också. Det kanske blir så att butiker på de ställena tvingas stänga och då får man verkligen problem om man börjar få en död ö, säger Ola Thufvesson.

Men det två experterna från mothugg av Elisabet Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert, som arbetar med stads- och platsutveckling på Svensk Handel. Hon menar, precis som Henrik Svensson och Alex Holsner, att e-handel, centrumhandel och externa handelsplatser är något som kompletterar varandra.

– Vi ser en stor strukturomvandling i handeln överlag där e-handeln och globaliseringen blir större. Vi har fått fler försäljningskanaler och den digitala handeln ökar. Som det ser ut behövs alla tre: Citylägen, externhandel och e-handel. Handeln kommer att finnas där konsumenterna vill att den ska vara, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö.

Hon menar att det är viktigt att Region Gotland, fastighetsägare och kommersiella aktörer vet vad man vill göra med sin stadskärna.

– Man borde se till att det blir en bra fördelning av handel och få det mer centrerat. Man ska inte ha för många ställen, det kan vara klokt att jobba med ett antal handelsplatser där man får bra handelsplatser som det är lätt att ta sig till, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö.

Det är alltså viktigt att man tillsammans enar sig kring en strategi för att utveckla handeln på Gotland, menar hon.

– Det viktigaste är att ha en strategi och plan för handeln där den kopplas till en översiktsplan. En handelsstrategi är bra, men det får inte bli ett dokument som inte används. Den måste vara kopplad till översiktsplanen direkt och göras i ett tidigt stadium. Politiker och tjänstemän måste skaffa sig kunskap om vad som kommer hända framöver, det kommer att bli mer förändringar de kommande tio åren än vad som hänt under de senaste 50 åren, säger hon.

Hon menar att nya handelsområden måste ger något nytt.

– Det är viktigt att de olika handelsområdena har ett upptagningsområde där man fyller på och inte tar av varandra. Jag tror inte att de externa handelsplatserna komma att växa sig så otroligt stora. Jag tror att de största områdena redan är byggda, säger Elisabet Elmsäter-Vegsö.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.