I två år slapp Panama vara med på EU:s svarta lista över länder och områden som inte anses samarbeta på rätt sätt mot skatteplanering och skattefusk.

Men nu åker landet dit igen.

Tillsammans med Kajmanöarna, Seychellerna och Palau återfördes Panama på svarta listan när EU:s finansministrar möttes i Bryssel på tisdagen.

Listan måste ju återspegla de faktiska förhållandena i länderna och är det så att man inte har den utvecklingen man önskar sig så måste de föras upp på listan, säger statssekreterare Max Elger, som representerade Sverige vid mötet.

"Saknar mod"

Även Turkiet riskerade att svartlistas för att inte ha infört det automatiska informationsutbyte som krävs. Men där är bedömningen att det ändå har skett vissa framsteg, enligt Elger, så Turkiet får ytterligare ett år till att leva upp till de krav som har satts.

TT: Är det en särbehandling för att Turkiet är ett närliggande stort land, medan de andra ligger en bra bit bort?

Jag upplever det inte så.

Det tycker däremot exempelvis den gröna partigruppen i EU-parlamentet som fräser ilsket mot finansministrarnas beslut.

"Europeiska regeringar saknar modet att sätta upp USA och Turkiet på listan. De vågar inte ta de här stegen av politiska hänsyn. Särskilt USA inbjuder till skatteundandragande genom anonyma brevlådeföretag", säger tyska ledamoten Sven Giegold i ett uttalande.

Ansvarsfrihet

Vid finansministermötet rekommenderades i sedvanlig ordning även ansvarsfrihet till EU-kommissionen för 2018 års budget.

Lika sedvanligt var även att Sverige inte gick på majoritetens linje, eftersom antalet felaktiga utbetalningar fortfarande ligger över den tvåprocentsnivå som satts upp som mål.

Precis som i fjol valde dock Sverige att avstå i stället för att rösta nej, som man dessförinnan gjorde under sju år i rad.

Det är förvisso så att felprocenten har sjunkit en hel del de senaste åren och det är bra. Men vi förfäktar nog uppfattningen att har man satt upp ett mål om två procent så bör man nå det innan vi kommer att kunna tillstyrka ansvarsfrihet, säger statssekreterare Max Elger i Bryssel.