Till en början är det realistiskt att åtminstone förlänga säsongen rejält. Det säger Alice Johansson som är en av de tre som ska driva Kapitelhusgården vidare, efter Björn Berntsson som slutade efter den gångna sommaren.

De andra två är Stella Carlson och Torunn Folkesson och samtliga har jobbat på krogen de senaste 3 till 5 åren. Alice Johansson berättar att trion har en hel del nya idéer som de vill förverkliga:

– Vi vill göra Kapitelhusgården mer inbjudande och tillgänglig – att den ska tillföra Visby något mer. Men först blir fokus på interna förändringar och att få till en fungerande organisation som ska hålla i längden.

En vision på sikt är att hålla öppet året runt, men det är en lång process, säger Alice Johansson.

– Det krävs vissa fysiska förändringar eftersom restaurangen ligger i en 1200-talsbyggnad. Vi behöver isolera och bygga om på olika sätt, något som förutsätter en hel del planering först. Fem år har vi sagt vilket kanske är lite optimistiskt, men vi siktar på det.