Peter Nilsson ville bygga ett kryssningscenter och utveckla gården vid Wisby Hof och ansökte därför om rivningslov för ett bulhus på Södertorg i Visby. Byggnadsnämnden beslutade att bevilja rivning i april i år. Men länsstyrelsen sätter stopp för planerna och menar att det skulle skada riksintresset för Visby innerstad.

"Länsstyrelsen prövar i det här fallet om Byggnadsnämnden har haft stöd i detaljplanen för att ge rivningslov. I byggnadsordningen, som är en del av detaljplanen för Visby innerstad, står det att rivning är olämpligt och ska undvikas. Bulhus är särskilt utpekade i byggnadsordningen som särskilt värdefulla byggnader. Länsstyrelsen anser inte att huset är förvanskat utifrån sitt ursprungliga skick. Länsstyrelsen menar också att huset är betydligt äldre än år 1870 som Byggnadsnämnden utgått från", skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Thomas Persson, enhetschef vid länsstyrelsen på Gotland, menar att Region Gotland inte har stöd i sitt beslut i detaljplan och byggnadsordning.

– Detaljplanen och byggnadsordningen är väldigt tydliga i sina skrivningar om rivningslov och vi kan inte se att det finns stöd för ett sådant beslut, säger han i en kommentar.

Länsstyrelsens beslut går att överklaga.