För ett drygt år sedan satte Geab stopp för anslutning av nyproducerad vind- och solenergi till Gotlands elnät. Efter myndigheten Svenska kraftnäts nej till en ny kabel, mellan ön och fastlandet, ansåg Geab att driftsäkerheten hotas om ännu mer nyproduktion ansluts.

Nyheten var ett dråpslag mot elentreprenörer, miljövänner – och mot Region Gotland, vars målsättningar inom förnybar produktion på Gotland plötsligt såg avlägsna ut.

Nu kan två parallella projekt öppna den stängda eldörren på nytt.

Artikelbild

GT 2 oktober 2017.

Det ena av dem är redan genomfört – och har vållat en hel del frustration under tiden. Det gäller uppdateringen av de befintliga havskablarnas kontrollstationer, som ledde till flera strömavbrott i somras.

Huvudsyftet var ett säkrare elnät på längre sikt, men arbetet kan även öppna för ökad elexport och därför nya möjligheter till sol- och vindel.

– I dagsläget kan vi inte säga det säkert, men vi ser just nu på vad uppdateringen kan innebära för en utökning av produktionen, säger Geabs tillförordnade elnätschef Kalle Blomberg.

Det andra projektet handlar om storskalig energilagring och genomförs av Vattenfall på uppdrag av Energimyndigheten.

Artikelbild

GT 6 september 2017.

– Utredningen om ett energilager är klar och det är något som kan möjliggöra ny vind- och solkraft, säger Kalle Blomberg.

De olika delarna hänger också ihop. En uppdaterad överföring till fastlandet, i kombination med möjligheten att lagra delar av elen, kan vara nyckeln till att få igång investeringar i grön Gotlandsel på nytt.