Pigge och Monica Werkelin började för några år sedan att anlägga en lekplats runt ett stort liggande träd i Brissund. Med tiden har lekplatsen utökats med servering och andra faciliteter och numera tar de även entréavgift.

Efter förra sommaren anmäldes Pannkaksträdet som svartbygge och även för brister i livsmedelshanteringen. Det senare åtgärdades men vad Pannkaksträdet egentligen är för något, och om paret Werkelin får fortsätta driva verksamhet där, ska politikerna diskutera i nästa byggnadsnämnd.

– Jag kan tycka att det är trevligt och bra när man tar initiativ till något sådant här. Och det är uppskattat av många. Men sedan måste lagar och regler följas, säger byggnadsnämnden ordförande Karl-Allan Nordblom (MP)

LÄS MER: Lekträd anmält som svartbygge

Region Gotland gjorde för en tid sedan en tillsyn av området. Tjänstemännens slutsats är att anläggningen vuxit så pass mycket att det inte längre är fråga om en lekplats utan om ett nöjesfält.

– Och då uppfyller inte anläggningen de krav som gäller på bland annat säkerheten, säger Karl-Allan Nordblom.

Om politikerna beslutar att Pannkaksträdet är att klassa som ett nöjesfält krävs inte bara bygglov utan även en ändring i detaljplanen, som just nu inte finns. Sedan flera år tillbaka pågår just ett arbete med att ta fram en plan för området.

– Det är ju därför vi har lekplatsen här. För att vi ville göra någonting för traktens ungar i väntan på detaljplanen, säger Pigge Werkelin.

LÄS MER: Pigges lekplats ska bli semesterby

Pigge Werkelin tycker att de har lyssnat på regionen och på de anmälningar som kommit in. Och inför årets säsong är lekplatsen besiktad av ett företag som inspekterar just lekplatser.

– Så när vi öppnar kommer den att vara godkänd.

Men om politikerna på nästa möte bestämmer att Pannkaksträdet är att betrakta som ett nöjesfält måste allt som fixats på platsen troligen bort. Annars krävs Pigge och Monica Werkelin på böter på 2,4 miljoner kronor.

– Jag tycker det är väldigt konstig att det här skulle vara ett nöjesfält. För mig är det något helt annat. Jag har ju sysslat med sånt, säger Pigge Werkelin, tidigare vd för Kneippbyn, och fortsätter:

– Men om beslutet blir så får vi väl gå tillbaks till hur det var från början, ett stort träd på marken bara, som en lekplats för traktens ungar.