För tredje året i rad uppvisar Region Gotland ett positivt resultat. Överskottet uppgår till 185 miljoner kronor och är 120 miljoner kronor bättre än budget, siffror något bättre än 2017 års resultat.

De fina siffrorna för 2018 ska främst bero på stora vinster från fastighetsförsäljning och exploateringsverksamhet. Samtidigt oroar resultatet från flera nämnder.

– Tack vare fastighetsförsäljningar går resultatet plus på totalen, men jag känner verkligen en stor oro för nämndernas ekonomi framåt. Vi måste skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för våra verksamheter och kan inte täcka underskott med reavinster år efter år, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Artikelbild

| Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) menar att regionen måste skapa en långsiktig och hållbar ekonomi för sina verksamheter.

Fyra nämnder landar visserligen på ett resultat i nivå eller över 2018 års budget, men för kärnverksamheterna går det liksom tidigare år tungt. Socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar tillsammans ett underskott på 94 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden står för det största underskottet med hela 38 miljoner kronor. Samtliga nämnder har ett underskott på totalt 56 miljoner kronor.

– Regionen har stora utmaningar när vi ser den demografiska utvecklingen framåt. Därför har det aldrig varit viktigare än nu att jobba för en ökad befolkning och ett bra företagsklimat så att vi kan öka skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd, säger Eva Nypelius (C).

Oppositionsrådet Meit Fohlin (S) menar att det är ett regionens resultat för 2018 är fantastiskt.

– Samtidigt måste vi säkra ekonomin framåt. Samma utmaningar gäller även för nästa år.

Artikelbild

| Så mår nämnderna. Skärmdump från Region Gotlands årsredovisning för 2018.

Svårigheterna, menar hon, ligger bland annat i att det har blivit svårare att hitta rätt kompetens till rätt plats på Gotland.

– Vi måste hela tiden konkurrera med resten av Sverige, och det har blivit tuffare på senare år. Det kommer inte vara lättare för det nya styret än vad det har varit för oss, säger Meit Fohlin (S).