Under onsdagen berättade P4 Gotland om konsultnotan på en halv miljon kronor plus moms, som blir särskilt anmärkningsvärd då själva rapporten handlar om hur väl Region Gotland lyckats skära ner och spara de senaste åren.

Här kan du lyssna på P4 Gotlands inslag

Närmare bestämt är det en "kartläggning och analys" över besparingsprogrammet på 170 miljoner kronor.

– Rapporten bygger på 31 personliga intervjuer och enkätsvar från 179 chefer, samt ett omfattande arbete med att gå igenom alla över 200 identifierade besparingsåtgärder i alla nämnder och förvaltningar, utvecklar regiondirektören Peter Lindvall.

Han anser också att konsultens arbete kommer att vara användbart för Region Gotland i framtiden.

– Rapporten ger oss ett mycket bra underlag för fortsatt process med hur våra ekonomiska förutsättningar ska hanteras.

Vad säger du om notan från konsulten?

– Det är mycket pengar. Men vi bedömde det som nödvändigt att låta någon extern göra utvärdering och analys. Vi har inte resurser att göra ett sådant jobb själva och att inte utvärdera besparingsprogrammet var inte aktuellt, svarar Peter Lindvall.