Region Gotland har under flera år hyrt ut Snäcks camping, som ligger strax utanför Visby. I år beslutade regionen att lägga ut fastigheten till försäljning. Objektet lades ut på öppna marknaden i juni, och i måndags var sista dagen att lämna anbud. 

Varken mäklaren eller Region Gotland vill berätta hur många anbud som har kommit in, mer än att det är fler än ett. Det har både kommit in anbud på hela fastigheten och på delar av fastigheten.

– Vi har inte riktigt hunnit gå igenom och analysera det än men vi är nöjda med de som har kommit in. Det känns som att det finns förutsättningar att få till ett bra avslut, säger Åsa Linder, strateg på samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland.

Vad händer härnäst?

– Nu ska vi fördjupa oss i anbuden och kanske träffa några och prata igenom det. Sedan får vi se om vi väljer att gå vidare med två parallellt eller väljer en, det har vi inte hunnit titta på än, säger Åsa Linder.

Hon berättar att de även kan behöva samla ytterligare information från intressenterna.

– Anbuden ser lite olika ut ur ett underlagsperspektiv. En del har varit mer utförliga än andra och det kan behöva kompletteras, säger Åsa Linder.

När regionen väl beslutat vem eller vilka som får köpa ska överlåtelseavtalet passera regionstyrelsen och regionfullmäktige, innan försäljningen är klar.

– Vi har en förhoppning om att beslut kan tas i fullmäktige runt årsskiftet, antingen på mötet i december eller mötet därefter som är i februari, säger Åsa Linder.