Konkurrensverket fick under tisdagen in anmälan från Lennart "Lenta" Rosenlund gällande det avtal som Region Gotlands helägda bolag Wisby Strand Congress & Event Gotland AB har med driftoperatören NT Management. Johan Lindvall, vd på Wisby Strand, menar att det här är en fråga som Konkurrensverket redan tittat på.

– Om han vill göra en anmälan får han göra det. Konkurrensverket har tittat på det här förut och inte haft några synpunkter, säger Johan Lindvall till Helagotland.se.

LÄS MER: Munkens ägare anmäler regionen och Wisby Strand

Artikelbild

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, säger som Johan Lindvall att frågan redan har prövats en gång. Men menar att det är bra att frågan nu på nytt prövas av Konkurrensverket.

– Vi ser inte det här som en tjänstekoncession. Det här har provats tidigare och då hade man ingenting att invända. Vi ser annorlunda på saken och då är det bra att det här granskas. Vi vill inte göra fel, men vi håller inte med Lenta. Då får det här helt enkelt provas, säger Meit Fohlin.

Hon säger själv att hon är väldigt stolt över vad Wisby Strand åstadkommit med kongresshallen och hur regionens eget bolag skött hanteringen av det här.

– Vi har byggt en fantastisk lokal som ska komma gotlänningarna till del och vara någonting året runt. Vi har genom investeringen nått de mål som vi satt upp i form av kongresser och stora möten. Dessutom har det gett mycket till våra hotell och besöksnäringen i stort. Vi är stolta och tacksamma kring bolagets hantering och till de som driver anläggningen, säger Meit Fohlin.