Under fredagen presenterade Destination Gotland sina passagerarsiffror för samtliga linjer under hela perioden 1 juni till 31 augusti i år. Totalt sett är det en uppgång i antal passagerare med 1,7 procent i år jämfört med samma period förra året. 956 661 personer reste med Destination Gotlands fartyg under juni, juli och augusti i år, jämfört med 941 005 under samma period 2017. Nynäshamnslinjen ökade under perioden med 1,8 procent medan Oskarshamnslinjen minskade med 1,6 procent.

Västervikslinjen som kördes för andra året i rad upplevde å sin sida en rejäl ökning med 13,6 procent. Totalt reste 65 058 passagerare på Västervikslinjen 1 juni till 31 augusti – en ökning med 7 800 personer enligt Destination Gotland.

Bolagets vd Christer Bruzelius är nöjd med sommaren, men menar också att beläggningen på färjorna skulle kunna varit ännu högre, när DG jämfört med hur hotellen i Visby haft det.

Artikelbild

| Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

– Det är väldigt positivt med det utfall som blivit. Samtidigt tror vi att om man jämför siffrorna för beläggningen på hotellen i Visby med beläggningen på fartygens bildäck så kunde ökningen ha varit ännu större. Enligt vår analys så slog boendet i taket under juli månad – hotellen landar på 95 procents beläggning i Visby under juli. Fartygens bildäck däremot landar bara på omkring 80 procents beläggning under juli, säger Christer Bruzelius.

Han understryker att det särskilt under juli skulle behövas ännu mer boende på Gotland för att möta upp den kapacitet som färjorna kan erbjuda med den nuvarande turlistan som körs under juli.

Men utgjorde sommaren 2018 verkligen ett passagerarrekord för Gotland med sina 956 000 passagerare under juni, juli och augusti? Ja, för Destination Gotlands del. Men inte sett till det totala antalet passagerare genom åren. I stället är det sommaren 2016 som fortfarande innehar det största rekordet. Då hade Destination Gotland som bekant konkurrens av Gotlandsbåten, som trafikerade Nynäshamn och Västervik. Den sommaren hade DG "bara" 841 661 passagerare under perioden 1 juni till 31 augusti.

Enligt Ralph Axelson, före detta vd för Gotlandsbåten, var det cirka 132 000 passagerare som reste med bolaget under perioden 1 juni till 31 augusti. Sammanslaget med DG blir det då drygt 973 000 passagerare som reste till och från Gotland med något av bolagen under perioden, vilket alltså är den högsta siffran för perioden genom tiderna. Dock ska det nämnas att Gotlandsbåten bara bedrev trafik till och med första halvan av augusti 2016.

Destination Gotland startade sin trafik på Västervikslinjen år 2017 efter att Gotlandsbåten lade ner sin trafik efter sommaren 2016.

På frågan om Christer Bruzelius ser 2018 som en rekordsommar för Destination Gotland svarar han:

– Vi ser att vår trafik har vuxit bra sedan 2016 och vi konstaterar också att det finns kapacitet kvar att växa ytterligare. Det är boendet som slår i taket under juli månad så därför är det jätteviktigt att växa under juni och augusti för att kunna dra isär säsongen, säger Christer Bruzelius.

Vad tänker du om den sammanslagna rekordsiffran på drygt 973 000 passagerare som både DG och Gotlandsbåten fick ihop 2016?

– Det skiljer ungefär 17 000 passagerare det året mot samma period 2018, men det viktiga som vi kan se är att juli månad är likvärdigt 2016 och 2018 och där ser man då att det finns kapacitet kvar på båtarna, men inte på boendet. Det är väldigt tydligt.

Tror du att DG kan fortsätta öka kommande år?

– Jag tror definitivt att vi kommer fortsätta se en väldigt fin tillväxt inte minst när vi får in det nya fartyget. Vi kommer fortsätta jobba för att lägga turlistor som gör att vi kan fortsätta växa, och det är något vi tittar på just nu. Men det viktiga är som sagt att få en tillväxt i boendet och att bredda säsongen under för- och eftersäsong, säger Christer Bruzelius.