Skogsstyrelsen varslade i februari fem personer på Gotland om uppsägning. Varslen kom som en direkt följd av minskad budget för 2019 och beslutet att avsluta en rad uppdrag som arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb och nationell inventering av biotoper. Skogsstyrelsens distriktschef Stefan Lindstedt berättar att det blir två personer som blir av med sina jobb på Gotland.

– Även om vi varslade fler är det aldrig roligt när två medarbetare tvingas gå hem. Det är kopplat till almprojektet som vi tidigare haft och som inte förlängs, säger Stefan Lindstedt.

Hur fick ni ner det från fem tjänster?

– Det är egentligen kopplat till att vi genomför en rad andra besparingsåtgärder som inte är kopplat till personal. Men även föräldra- och tjänstledighet som inte tillsätts. Sedan har vi även utökat vår uppdragsverksamhet, säger Stefan Lindstedt.

Totalt arbetar i nuläget 14 personer på Skogsstyrelsen på Gotland, varav en person som är tjänstledig.