Det är få gotländska fritidshus som har utländska ägare. Av totalt 11 645 gotländska fritidshus ägs bara 82 av personer skrivna i utlandet. Det motsvarar mindre än 0,7 procent. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån som sammanställts av Tillväxtverket i en rapport. Gotland ligger därmed i botten vad gäller utlandsägda fritidshus.

I Kronobergs län är till exempel andelen 40 procent, och i Värmland är det 24 procent. Det ser ut att bero mycket på närheten till Norge respektive Danmark, de länder där flest fritidshusägare står skrivna i de två länen.

Sett till hela riket är det personer från Norge, Danmark och Tyskland som äger flest sommarstugor i landet. Varje land har omkring 10 000 stugägare.

På Gotland är det i första hand tyskarna som dominerar. Nära hälften av de utlandsägda sommarhusen, 39 stycken, ägs av tyskar. Tvåa kommer norrmännen, som äger 23 fritidshus på ön. Resterande 27 bostadsägare kommer från andra länder eller från ”okänt land”, enligt Tillväxtverkets statistik.

Även vad gäller gästnätter är det förhållandevis få utländska besökare på Gotland. De utgör bara 12 procent av de totalt gästnätterna. Rapporten visar också att Gotland är det län som drar in mest pengar på övernattningar om man ser till befolkningsmängden. Per invånare drar Gotland in 6 220 kronor i logiintäkter, och de totala intäkterna har ökat med 7 procent sedan 2016.