Swedavia presenterar nya siffror för flygandet till och från Gotland. Jämfört med samma period föregående år minskar antalet landningar på Visby flygplats något, siffran förklaras av att större flygmaskiner används. Siffran för antal passagerare är i princip oförändrad – minus en procent jämfört med januari till mars förra året.

– Vi ser inte någon tillbakagång, siffrorna är rätt lika de som varit tidigare år. Jag ser det som viktigt ur perspektivet av att vi behöver ett underlag för att behålla det antal avgångar som finns i dag, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef.

LÄS MER: PLANEN: Så blir utbyggnaden av Visby flygplats

De siffror som presenteras på torsdagen visar att inrikesflyget totalt sett minskade med 4 procent jämfört med perioden januari-mars 2018. För Visby flygplats är den siffran minus en procent.

– Det är en marginell förändring, men det ska bli intressant att följa utvecklingen framöver, säger Gunnar Jonasson.

Totalt reste 79 518 personer till Visby flygplats under perioden januari-mars. Sammanlagt genomfördes 956 landningar under perioden, noterbart är att antalet avgångar varit reducerade under perioden.