Under 2017 ökade den sammanlagda parkeringsskulden på Gotland med 6 procent, till cirka 1,1 miljoner kronor, enligt statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt. Samtidigt minskade dock antalet personer som står för böteslapparna med 10 procent, till totalt 194 stycken. Den minskningen är den näst största i hela landet procentuellt sett.

– Det är tråkigt att se att parkeringsskulderna fortsätter att öka trots att det är färre skuldsatta. Många har inte utrymme för den här typen av oförutsedda utgifter som kan vara påfrestande för ekonomin i en redan ansträngd budget, säger Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

För hela Sverige ökade de totala parkeringsskulderna med 10 procent under förra året, från 539 miljoner kronor till 598 miljoner. Antalet personer som hamnade i skuld till Kronofogden minskade med 4 procent till 35 775 stycken.

I 16 av landets 21 län minskar skuldbeloppet för obetalda parkeringsböter, men Gotland är alltså ett av de fem län där summan ökar.